Anslutning till stadsnät

Nodra bygger fiber till invånare i Norrköpings kommun, där många av de tätbebyggda områdena inom stadsgränsen redan har anslutits till ett fibernät. Vi på Nodra fortsätter därmed vår byggnation utanför stadsgränsen och på landsbygden. Generellt sett har stadsnätsanslutningen tidigare gällt tätbebyggda områden som omfattar cirka 50 – 150 fastigheter, beroende på områdets uppbyggnad. Men när vi nu har fortsatt vår utbyggnad på landsbygden hänger dock anslutningen till stadsnätet kvar och vi kallar även detta för anslutning till stadsnät.

Anmäl ditt intresse

www.fibertillalla.se kan du anmäla ditt intresse för att fiberansluta din fastighet. När du anmäler ditt intresse kan du se vilket område som din fastighet tillhör. Du kan även se hur många i ditt område som antingen har anmält intresse eller redan anslutit sin fastighet till fiber. Om inte din adress finns registrerad kan du göra en intresseanmälan genom att följa instruktionerna i dialogrutan. Vi kommer därefter att kontakta dig om eller när det blir aktuellt med en fiberutbyggnad i ditt område.

Beställa fiberanslutning

När du har undersökt på www.fibertillalla.se om du har möjlighet att ansluta dig till vårt fibernät, kan du skicka in din beställning. Blanketten för beställning av fiberanslutning hittar du under Blanketter och e-tjänster. När du fyllt i den skickar du sedan in den till oss via post eller genom att skanna fram- och baksida och maila till vår kundservice. Om du har e-legitimation kan du även skicka in din beställning direkt via vår e-tjänst som du också hittar under Blanketter och e-tjänster.

Grävning på egen tomt

Om du ska gräva själv på din tomt behöver du slang och markeringsnät. Det får du genom att kontakta oss. Din slang ska grävas ner på 40 cm djup och markeringsnätet på 20 cm djup. Lämna cirka en meter slang extra vid tomtgräns samt minst sju meter intill fasaden, eller så pass mycket att det räcker hela vägen in i huset till den plats där ni önskar att montering av dosorna ska ske. Spara även någon meter extra eftersom det är enklare att förkorta slangen än att förlänga den.

Om du lägger ner slang som är av dimensionen 14, 16, 25 eller 32 mm räcker det med att du sparar en meter slang intill fasaden.

Om du lägger ner slang som är av dimensionen 14, 16, 25 eller 32 mm räcker det med att du sparar en meter slang intill fasaden. Lämna schakten öppen cirka 0.5-1 meter vid husfasad och tomtgräns. Vår entreprenör skarvar ihop slang och markeringsnät vid tomtgräns i samband med blåsning av fiber. Vid husvägg skarvas det i samband med installationen. Efter installationen ansvarar du för att fylla igen båda hålen.

Vill du beställa grävning från oss?

När vi bygger ut ett område kan vi erbjuda grävning på tomten för 140 kr/meter via vår entreprenör. Då gräver vi på tomten, lägger ner slang och markeringsnät samt återställer marken grovt. Med grov återställning menas att du själv behöver lägga tillbaka plattor, så gräsfrö, lägga ny matjord med mera. Grävning på tomten erbjuds dock endast vid utbyggnaden av fiber och inte vid efteranslutning.

Anslutning

När områdes- och tomtgrävningen är utförd ansvarar vi för att

  • Skarva slang och markeringsnät
  • Blåsa fiberkablar
  • Installera fibern

Installatören kontaktar våra kunder inför varje installation, för att gemensamt bestämma tid för när fibern ska installeras. Båda dosorna behöver sitta på en torr plats inomhus och mediakonverteraren behöver sitta i anslutning till ett eluttag (230V växelström). Det kan vara bra att placera dosorna på en plats i hemmet där teknisk utrustning finns, som till exempel i ett vardagsrum, arbetsrum eller vid en mediacentral. Installatören har material med sig för att installera såväl den passiva dosan som mediakonverteraren. Våra installatörer borrar hål i husfasaden och fiberdosan monteras max fem meter ledningsväg från håltagningen i yttervägg, i samma rum, längs med väggen.

Mediakonverteraren monteras max 0,5 meter från fiberdosan. Om du vill placera mediakonverteraren längre bort från fiberdosan eller i ett annat rum, behöver du köpa till en fiberpatchkabel för 160 kr. Fiberpatchkabel är den kabel som går mellan den passiva dosan och mediakonverteraren. Om du behöver en fiberpatchkabel kontaktar du oss och kan därefter hämta den på vårt kontor på Lindövägen 5 B. För att vara säker på att allting blir kopplat korrekt behöver du ha fäst fiberpatchkabeln i huset innan installatören kommer på besök. Kom ihåg att skydda kabeln med en kanalisation eftersom fibern är extremt känslig och enkelt kan knäckas.

fiberinstallation_7mm

fiberinstallation_25mm

Använd ditt nya bredband

När installatören har lämnat ditt hus är bredbandet klart att användas. Du använder en nätverkskabel och kopplar den från mediakonverteraren till din dator. Det spelar ingen roll vilket av uttagen på mediakonverteraren som du använder. Starta datorn och öppna webbläsaren. På webbplatsen https://nodra.zmarket.se/privat väljer du vilket företag (tjänsteleverantör) som ska leverera internet, tv och telefoni till dig.

Fakturering

Fakturan för anslutningsavgiften, och eventuellt tomtgrävning eller fiberpatchkabel, skickas när vi har byggt ut fiber till hela området. Du har sedan 30 dagar på dig att betala fakturan.

Dela sidan: