Rapportera vattenmätarställning

När användaren rapporterar vattenmätarställningen sker detta i följande steg:

1. Verifiering av fastigheten

Först kontrolleras att användaren faktiskt har den fastighet som mätarställningen ska rapporteras för.

Detta görs genom att anropa GetBuildingsByCustomerIDs hos EDP och skicka in användarens kundnummer (från inloggningen)

2. Validera mätarställningen mot EDP

Därefter anropas en valideringsfunktion hos EDP (CheckMeterReadingReliability). Den returnerar eventuella felkoder som kan uppstå (t.ex. om användaren fyllt i för många siffror, eller om det nya värdet skiljer sig för mycket från det föregående).

Om valideringen får en felkod tillbaka och det inte finns någon kommentar, avbryts inrapporteringen och hanteras av webb-gränssnittet (webbläsaren). Om felkoden är just att värdet skiljer sig för mycket från det tidigare (Webb_MerAnOvreDiff eller Webb_MindreAnNedreDiff), ges möjlighet att rapporera igen, med en kommentar.

Alla felkoder och vilket meddelande de visar för användaren kan hittas här:

Felkoder

3. Mätarställningen rapporteras in

Om valideringen lyckades, eller om rapporteringen innehåller en kommentar för manuell hantering av värdet, så skickas det in till EDP (via RegisterMeterReading).

Skulle det ändå visa sig att vi får en felkod tillbaka från EDP här, så returneras det till web-gränssnittet (webbläsaren).

Dela sidan: