Driftinformation

Nyheter

20 mars, 2019 kl 13:18

Uppdatering 190320 kl 14.52: Vattnet är nu tillbaka för boende på Hörngatan och Trozelligatan. På grund av ett arbete på ledningsnätet kommer vi onsdagen den 19 mars mellan cirka 14.30…

20 mars, 2019 kl 08:32

På grund av personalutbildning kommer Nodras kundservice att tillfälligt ha ändrade telefontider i veckan. Onsdagen den 20 mars har vi öppet 08.00-12.00 samt 15.00-16.00. Torsdagen den 21 mars har vi…

20 mars, 2019 kl 08:23

Den 21 mars kommer underhållsarbete att utföras på pantmaskinerna som står på Returpunkt Norrköping och Returpunkt Åby. Under hela dagen kommer det därför att vara begränsade möjligheter att panta. Våra…

18 mars, 2019 kl 08:23

Nodra kommer som en del i vårt arbete att förnya vårt ledningsnät att renovera spillvattenledningar i Lagerlunda. Spillvatten är avloppsvattnet från köket, dusch och toaletten. Entreprenör Det är vår entreprenör…

8 mars, 2019 kl 15:17

I samarbete med Eon kommer Nodra att genomföra ett grävarbete i Trozelligatan och Bryggaregatan, från Broocmans Plan till Södra Promenaden. Samarbetet innebär att vi kan byta fjärrvärmeledningar och vattenledningar under…

5 februari, 2019 kl 10:15

På grund av snö och halt väglag ställer vi på några platser i kommunen ut så kallade vinterstationer med soptunnor. Där ska villaägarna i området lämna sina sopor under vintermånaderna….

3 februari, 2019 kl 18:00

Under helgen har det snöat rejält i kommunen. På många håll har snöröjningen kommit igång men det är fortfarande mycket snö på gatorna. Halka och snövallar försämrar framkomligheten, gör det…