Begränsad framkomlighet i innerstaden till maj 2020

Publicerad 7 januari 2020 kl 14:25

Uppdatering 2020-04-06: Allt renoveringsarbete på huvudledningen i Norra Promenaden är klart. Nu återstår renovering på mindre ledningar som ansluter till huvudledningen.

Uppdatering 2020-03-11: En plastliknande lukt kan kännas utomhus från vårt arbetsområde kring Norr Tull. Lukten är inte farlig. Lukten kommer från vår renovering av avloppsledningen. Vi har vrängt in ett nytt foder inuti det gamla röret. När fodret är på plats värms det upp med hjälp av vatten så att materialet härdar till ett hårt, stabilt och slittåligt rör. Metoden kallas relining. Vi kommer att vränga in fodret på totalt åtta ställen längs hela sträckan mellan Norr Tull och Slottshagens reningsverk.

Uppdatering 2020-03-03: Vi kommer under dagen att sätta upp bullerskydd för att dämpa ljuden från pumparna vid Norr Tull. Pumparna behöver gå på lite högre kapacitet när det regnar och kan därför låta mer.

Uppdatering 2020-02-19: Under hela torsdagen den 20 februari kommer vi att testköra pumpar vid Norr Tull. Mellan vecka 9 och 15 kommer de att vara igång dygnet runt. Pumparna kommer att orsaka en del ljud.

Uppdatering 2020-02-14: Vi har stängt av delar av vissa körfält i körriktningen från Norr Tull till Packhusrondellen. Mellan Norr Tull och rondellen vid centralstationen är höger körfält avstängt. Därefter är vänster körfält avstängt fram till Packhusrondellen.

Uppdatering 2020-01-20: Avstängningen av delar av vissa körfält i Norra Promenaden påbörjas den 27 januari.

Orange skylt med svart text som säger "Mycket begränsad framkomlighet på Norra promenaden efter Norrtull till Packhusrondellen från 27/1 till 30/4"

Redigerad skylt om avstängningen.

2020-01-07: Under vintern och våren 2020 kommer Nodra AB tillsammans med Aarsleff Rörteknik att renovera en nästan två kilometer lång avloppsledning mellan Norr Tull och Slottshagens reningsverk.

Under vecka 2 påbörjar vi utplaceringen av provisoriska ledningar som delvis kommer att begränsa framkomligheten. Den aktuella sträckan för de provisoriska ledningarna visas i kartan nedan (orange markering). Var uppmärksam på skyltning i området och följ hänvisning på plats. Vi börjar utplaceringen av de provisoriska ledningarna i Saltängen/Inre Hamnen och avslutar med sträckan på Norra Promenaden.

Renovering av Norrköpings största avloppsledning

Vecka 4 kommer vår entreprenör Aarsleff Rörteknik påbörja avstängningen av delar av vissa körfält i Norra Promenaden inför kommande arbete med att renovera ledningen mellan Norr Tull till Slottshagens reningsverk. Följ skyltning och hänvisning på plats.

Vi kommer inte att göra några planerade vattenavstängningar och boende och verksamheter i området kan fortsätta att spola i avloppet som vanligt.

Mer information om renoveringen av avloppsledningen i Norra Promenaden finns på vår sida om VA-arbeten.

VA-arbeten

Klart maj 2020

Den preliminära tidplanen är att avsluta hela arbetet med renoveringen och ta bort de provisoriska ledningarna senast vecka 18.

Kontakt

Vid övergripande frågor om projektet kontakta projektledare Jonas Törnvall via e-post till jonas.tornvall@nodra.se eller på telefon 011-15 37 33.

Vid frågor om framkomligheten i området, kontakta platschef Martin Duun via e-post till martin.duun.sorensen@aarsleff.se eller på telefon (+45) 515 68 511.

Sidan kommer att uppdateras.

Mer driftinformation

Dela sidan:

Mer driftinformation