Grävarbete Trozelligatan och Bryggaregatan

Publicerad 8 mars 2019 kl 15:17

I samarbete med Eon kommer Nodra att genomföra ett grävarbete i Trozelligatan och Bryggaregatan, från Broocmans Plan till Södra Promenaden. Samarbetet innebär att vi kan byta fjärrvärmeledningar och vattenledningar under samma period.

Arbetet kommer att pågå i etapper under våren och hösten 2019 med uppehåll i juli. Projektstart blir i perioden 11-18 mars och arbetet börjar med en vägavstängning vid Broocmansplan. Berörda gator för respektive etapp kommer att behöva stängas av helt eller få begränsad framkomlighet. Se kartan nedan för mer information.

Information till boende och verksamheter

Närmast berörda fastigheter med boende och verksamheter har fått ett brev. Vi kommer att informera löpande om eventuella vattenavstängningar på vår webbplats, i vår app samt via SMS.

Fastighetsägare kommer även att bli informerade om eventuella ändringar för avfallshämtningen.

Ladda ner vår app

Få driftinformation via SMS

Har du frågor om arbetet?

Kontakt Eon: Karolina Nygren, projektledare. karolina.nygren@eon.se 076-132 72 34
Kontakt Nodra: Magnus Ålstam, VA-ingenjör. magnus.alstam@nodra.se 011-15 35 62

Karta över avstängningen

Bild på avstängningar och etapper

Mer driftinformation

Dela sidan: