Har du drabbats av en källaröversvämning?

Publicerad 16 augusti 2023 kl 09:44

Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättning du eventuellt kan få ut från ditt försäkringsbolag eller från oss på Nodra uppväger aldrig de olägenheter och skador som du kan drabbas av. Vi beklagar det obehag som skadan har orsakat dig.

Om du har drabbats av en skada på din egendom ska du i första hand anmäla den till ditt försäkringsbolag. Din hemförsäkring, bilförsäkring eller företagsförsäkring täcker oftast flertalet av de skador som uppkommer på egendom. Du har därefter möjlighet att göra en skadeanmälan till Nodra angående eventuell självriskkostnad när skaderegleringen är avslutad.

Använd blanketten Anmälan vid vattenskada på egendom för att göra din skadeanmälan.

Blankett Anmälan vid vattenskada på egendom för att göra din skadeanmälan

Vår handläggning av ditt skadeärende

När en skadeanmälan tas emot av oss görs en skadeståndsrättslig utredning av din begäran och prövas mot gällande lagstiftning och föreskrifter. I vissa fall lämnas ärendet över till vårt försäkringsbolag som gör denna bedömning.
När utredningen är färdig återkommer vi eller vårt försäkringsbolag till dig med ett beslut i ärendet. En juridisk prövning kan i många fall ta tid vilket vi ber dig ha
överseende med.

Mer information till dig som drabbats av en källaröversvämning

Information till dig som vill skydda ditt hus från framtida källaröversvämningar

Mer driftinformation

Dela sidan: