Har du inte fått dina sopor tömda?

Publicerad 21 november 2022 kl 16:13

Under måndagen den 21 november har det varit problem att hämta soporna hos vissa kunder. Anledningen är att det inte har varit skottat eller sandat så att sopbilen kunnat komma fram på ett säkert sätt eller att vi kunnat komma fram till tunnan.

Det här kan du göra

När vi inte kan tömma din tunna på grund av att det inte var skottat och sandat hämtar vi på din nästa ordinarie hämtningsdag, förutsatt att det då är skottat och sandat. Om du får fullt i din tunna kan du ställa en säck bredvid. Tänk på att säcken måste kunna få plats i tunnan, när den är tom, för att kunna tömmas i sopbilen.

Förpackningar och tidningar ska du vid dessa tillfällen lämna till en återvinningsstation om de inte får plats i din tunna. Om du som fastighetsägare ändå vill eller måste ha sophämtning innan nästa ordinarie hämtning kan du beställa det hos vår kundservice. Du står då själv för den kostnaden.

Fastighetsägarens ansvar

Vintertid kan dåligt snöröjda vägar och halka göra att sopbilen får svårt att köra och fastnar på vägar där andra bilar tar sig fram. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att se till att vi kan tömma din tunna genom att:

  • Ta bort snö från locket på tunnan.
  • Skotta och sanda runt tunnan och längs den väg som sophämtaren använder för att dra dina soptunnor.
  • Ploga och sanda körvägen fram till tunnorna och vid eventuella vändplatser.
  • Se till att tunnan står plant och upprätt i nivå med vägen.
  • Ställ tunnan med handtaget utåt.

Även vägen fram till tunnan måste vara plogad och sandad för att vi ska kunna komma in på din gata. Det innebär att även om du har gjort det som du kan göra, kan väglaget fram till din fastighet avgöra om sopbilen kommer fram till tunnan eller inte.

Läs mer om avfallshämtning vintertid:
Avfallshämtning vintertid

Läs mer om ansvaret för sophämtningen vid vinterväglag under 23 § i föreskrifterna för den kommunala renhållningsordningen:
Allmänna föreskrifter för avfallshantering i Norrköpings kommun

Mer driftinformation

Dela sidan: