Hjälp oss att göra sophämtningen säker i vinter

Publicerad 30 december 2022 kl 10:16

Snö och halt väglag gör det svårt för våra sopbilar att ta sig fram och också krångligt för våra miljöarbetare att dra fram soptunnorna till sopbilen. Därför är det viktigt att du som fastighetsägare ser till att vägen fram till dina soptunnor är snöröjd och säker. Om det finns hinder i vägen, eller om det är oskottat och inget har gjorts för att bekämpa halkan, kan vi tyvärr inte hämta dina sopor. 

Om soptunnorna inte kan tömmas

När vi inte kan tömma din tunna på grund av att det inte var skottat och sandat hämtar vi på din nästa ordinarie hämtningsdag, förutsatt att det då är skottat och sandat. Om du får fullt i din tunna kan du ställa en säck bredvid. Tänk på att säcken måste kunna få plats i tunnan, när den är tom, för att kunna tömmas i sopbilen.

Förpackningar och tidningar ska du vid dessa tillfällen lämna till en återvinningsstation om de inte får plats i din tunna. Om du som fastighetsägare ändå vill eller måste ha sophämtning innan nästa ordinarie hämtning kan du beställa det hos vår kundservice. Du står då själv för den kostnaden.

Fastighetsägarens ansvar

Vintertid kan dåligt snöröjda vägar och halka göra att sopbilen får svårt att köra och fastnar på vägar där andra bilar tar sig fram. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att se till att vi kan tömma din tunna genom att:

  • Ta bort snö från locket på tunnan.
  • Skotta och sanda runt tunnan och längs den väg som sophämtaren använder för att dra dina soptunnor.
  • Ploga och sanda körvägen fram till tunnorna och vid eventuella vändplatser.
  • Se till att tunnan står plant och upprätt i nivå med vägen.
  • Ställ tunnan med handtaget utåt.

Även vägen fram till tunnan måste vara plogad och sandad för att vi ska kunna komma in på din gata. Det innebär att även om du har gjort det som du kan göra, kan väglaget fram till din fastighet avgöra om sopbilen kommer fram till tunnan eller inte.

Läs mer om avfallshämtning vintertid:
Avfallshämtning vintertid

Läs mer om ansvaret för sophämtningen vid vinterväglag under 23 § i föreskrifterna för den kommunala renhållningsordningen:
Allmänna föreskrifter för avfallshantering i Norrköpings kommun

Mer driftinformation

Dela sidan: