Nodra öppnar tillfällig Returpunkt i augusti

Publicerad 23 juni 2021 kl 16:28

Nu finns ett förstaalternativ för plats för en tillfällig Returpunkt, i väntan på att Nodra Park blir klar 2023.

Den fastighet som just nu är mest aktuell ligger utmed Fiskebyvägen, vid korsningen till Fridhemsvägen. Den uppfyller krav som markförhållanden, storlek och möjlighet att separerar personbilstrafik och tung trafik. Den har dessutom en central placering i staden med bra åtkomst oavsett om besökaren kommer med bil, kollektivtrafik, cykel eller som gående.

Preliminär tidplan

Det som hittills hindrat oss från att gå vidare med att planera för en tillfällig Returpunkt på platsen är att en arkeologisk undersökning behövt göras. Det senaste beskedet är nu att den arkeologiska utgrävningen kommer att påbörjas och avslutas inom de närmsta veckorna.

Detta gör att vi har möjlighet att göra preliminär tidplan för den tillfälliga Returpunkten. Vi kommer att kunna genomföra arbetet med att iordningställa platsen samtidigt som den arkeologiska undersökningen pågår vilket gör det möjlighet att öppna upp Returpunkten i augusti.

Vi ökar öppettiderna i Åby och Östra Husby

Det var i förra veckan som vi tvingades gå ut med beskedet om att den centrala Returpunkten i Norrköping kommer att stänga från och med den 12 juli. Anledning är att marken där Returpunkten står behövs för att kunna utveckla verksamheten för buss- och spårvagnsverkstaden i området.

Under perioden med fyra Returpunkter, från den 12 juli tills att den tillfälliga stå klar, kommer öppettiderna för Returpunkterna i Åby och Östra Husby att utökas. Vi kommer även att förstärka bemanningen på dessa Returpunkter. Vi kommer också att utöka ytan för Åby Returpunkt, för att ytterligare förhindra köer och öka bekvämligheten för våra besökare.

Här finns den tilltänkta fastigheten

Karta som visar var Fastigheten Fiskeby 1:48 ligger

Karta som visar var Fastigheten Fiskeby 1:48 ligger.

Mer driftinformation

Dela sidan: