På grund av ett arbete på ledningsnätet kommer vi att stänga av vattnet torsdagen den 15 april mellan cirka kl. 09.30 och kl. 13.00 för boende på:

  • Humpgatan 1, 2
  • Södra Promenaden 7

Tappa gärna upp vatten i en hink eller i kastruller innan avstängningen om du behöver vatten under tidsperioden. Det går bra att hälla vatten i toaletten.

När vattnet återkommer kan det vara missfärgat. Det är inte farligt och försvinner om du spolar i kranarna en stund. Undvik att tvätta dina kläder innan vattnet åter är klart. Öppna kranarna lite försiktigt efter avstängningen eftersom det kan finnas luft i ledningarna.

Vi ber om ursäkt för de eventuella problem som avstängningen medför.

Få SMS vid driftstörningar

Vi skickar ett SMS till boende i berört område vid alla planerade driftstörningar. SMS:et når dig som har ett mobilnummer registrerat på en adress i det aktuella området.

Om ditt mobilnummer är oregistrerat eller är registrerat på en annan adress eller ett företag, nås du inte av våra SMS-utskick. Du kan i så fall på egen hand lägga till ditt mobilnummer till vår utskicksdatabas. Detta mobilnummer kommer inte att registreras någon annanstans och får enbart användas för att informera om våra driftstörningar som rör vatten, avfallshämtning och bredband.

Få driftinformation via SMS

Du kan också få driftinformation för ett eller flera valda områden via vår app.

Ladda ner vår app

april 12th, 2021

Posted In:

Nu kan du läsa de uppdaterade taxorna för avfall och VA som gäller från den 1 januari 2021. 

Kommunfullmäktige har beslutat att höja taxorna för avfall och VA i Norrköping. VA-taxans brukningsavgift höjs med 6 procent. Avfallstaxan höjs i snitt med 13,5 procent men det är olika höjningar för olika tjänster.

Taxorna publicerade på nodra.se

De nya taxorna som träder i kraft den 1 januari 2021 finns nu publicerade på:

Avgifter för vatten

Avgifter och regler för avfall

Läs mer och se intervjuer om förändringen av taxorna

Nodra forum är en ny digital arena där vi vill ge relevant information till olika kundgrupper. Just nu finns där ett antal artiklar och filmer som främst är riktade till kunder som äger flerbostadshus men är relevant för många fler, bland annat om de nya taxorna för avfall och vatten.

Affärsområdeschef Anders Karlsson berättar om höjningen av avfallstaxan och skälen till denna:

Förändrad avfallstaxa vid årsskiftet

Affärsområdeschef Marielle Johansson berättar varför vi höjer brukningsavgifterna för VA:

Höjd VA-taxa vid årsskiftet

december 10th, 2020

Posted In: