Uppdatering 26 juli 2021: Nu finns en uppdaterad bild som visar besöken på Returpunkt Åby under vecka 29. Du hittar den under fliken Åby på sidan om Returpunkternas adresser och öppettider:

Adresser och öppettider till våra Returpunkter

21 juli 2021: Utifrån mätning av antalet fordon på rampen på Returpunkt Åby har vi tagit fram en bild där du kan se vilka tider under vecka 28 som det var som lugnast och när det var som mest besökare. Så att du som behöver besöka Returpunkten i Åby kan planera ditt besök för att undvika trängsel och långa köer.

Lugnast är det tidigt på morgonen och även på kvällen innan stängning. Undvik att åka vid lunchtid då är det som mest besökare varje dag. Måndagar, tisdagar och fredagar är de dagar i veckan som det är mest besök. På tider som vi kallar “normala förhållanden” kan det förekomma köer men det flyter ändå på utan för mycket trängsel.

Grafik som visar vilka tider som är det är bäst att besöka returpunkt Åby, vilket är främst på morgonen och kvällen. Mitt på dagen vid lunchtid är det som mest besökare. Veckodagarna måndag, tisdag och fredag är det mest besökare.

Grafiken baseras på mätningar av antal fordon på rampen på Returpunkt Åby under vecka 28 och kommer att uppdateras om nya mätningar visar andra besöksmönster.

Du hittar den även på sidan med adresser och öppettider under fliken Åby.

Adresser och öppettider till våra Returpunkter

juli 21st, 2021

Posted In:

Mellan den 12 juli och 13 augusti är telefontiderna för Nodras kundservice ändrade. Vi svarar i telefon mellan måndag till fredag kl. 08.00 till kl. 12.00.

Det går också att skicka epost till oss eller nå oss via vår chatt.

Via Mina sidor har du möjlighet att utföra ärenden på egen hand, till exempel se dina fakturor, se din nästa hämtningsdag och lämna din mätarställning.

Vid akuta vattenläckor, avloppsstopp eller beställning av akut slamtömning svarar vi alltid i telefon på telefonnummer 011-15 15 50.

Kontakta oss

Mina sidor

juli 12th, 2021

Posted In:

För att underlätta möjligheterna till att lämna avfall på våra Returpunkter och minska eventuella köer, kommer vi att kraftigt utöka öppettiderna för två av Returpunkterna från den 12 juli. Vi kommer också att utöka vår personal på dessa Returpunkter.

  • Returpunkten i Åby kommer att ha öppet varje dag mellan kl. 07.00 och kl. 19.00, även på helger.
  • Returpunkten i Östra Husby kommer att vara öppen varje vardag mellan kl. 10.00 och kl. 18.00. På helgerna gäller ordinarie öppettider, mellan kl. 09.00 och kl. 16.00.

De nya öppettiderna gäller från den 12 juli.

Ny in- och utfart på Returpunkt Åby

För att ytterligare förhindra köer och öka bekvämligheten för våra besökare är Returpunkten i Åby större från och med måndag den 12 juli. I samband med utökningen flyttar vi på vår nuvarande in- och utfart. Följ skyltar och hänvisningar på platsen.

Returpunkten på Stohagsgatan stängd från och med den 12 juli

Returpunkten på Stohagsgatan behöver flytta för att ge plats till utbyggnaden av kommunens buss- och spårvagnsverkstad och är därför stängd från och med den 12 juli. Vi räknar med att en tillfällig Returpunkt öppnar i augusti på Fiskebyvägen.

Mer information:

Returpunkten i Norrköping flyttar

Returpunkter

Nodra park 2023 – noden i Sveriges bästa avfallsverksamhet

juli 9th, 2021

Posted In:

Nu finns ett förstaalternativ för plats för en tillfällig Returpunkt, i väntan på att Nodra Park blir klar 2023.

Den fastighet som just nu är mest aktuell ligger utmed Fiskebyvägen, vid korsningen till Fridhemsvägen. Den uppfyller krav som markförhållanden, storlek och möjlighet att separerar personbilstrafik och tung trafik. Den har dessutom en central placering i staden med bra åtkomst oavsett om besökaren kommer med bil, kollektivtrafik, cykel eller som gående.

Preliminär tidplan

Det som hittills hindrat oss från att gå vidare med att planera för en tillfällig Returpunkt på platsen är att en arkeologisk undersökning behövt göras. Det senaste beskedet är nu att den arkeologiska utgrävningen kommer att påbörjas och avslutas inom de närmsta veckorna.

Detta gör att vi har möjlighet att göra preliminär tidplan för den tillfälliga Returpunkten. Vi kommer att kunna genomföra arbetet med att iordningställa platsen samtidigt som den arkeologiska undersökningen pågår vilket gör det möjlighet att öppna upp Returpunkten i augusti.

Vi ökar öppettiderna i Åby och Östra Husby

Det var i förra veckan som vi tvingades gå ut med beskedet om att den centrala Returpunkten i Norrköping kommer att stänga från och med den 12 juli. Anledning är att marken där Returpunkten står behövs för att kunna utveckla verksamheten för buss- och spårvagnsverkstaden i området.

Under perioden med fyra Returpunkter, från den 12 juli tills att den tillfälliga stå klar, kommer öppettiderna för Returpunkterna i Åby och Östra Husby att utökas. Vi kommer även att förstärka bemanningen på dessa Returpunkter. Vi kommer också att utöka ytan för Åby Returpunkt, för att ytterligare förhindra köer och öka bekvämligheten för våra besökare.

Här finns den tilltänkta fastigheten

Karta som visar var Fastigheten Fiskeby 1:48 ligger

Karta som visar var Fastigheten Fiskeby 1:48 ligger.

juni 23rd, 2021

Posted In:

Närbild på en vattenmätare

För att undvika smittspridning under pågående Coronapandemi är byten av vattenmätare fortsatt pausat på obestämd tid.

februari 24th, 2021

Posted In: