Uppdaterad 2021-04-19 kl. 15.11: Nu är vi klara med arbetet och har släppt på trafiken igen.

Uppdaterad 2021-04-16 kl. 14.00: Arbetet har dragit ut på tiden så vi beräknar att vara klara vid lunchtid på måndag den 19 april.

Publicerad 2021-04-12: På grund av ett arbete på ledningsnätet kommer vi att stänga av Arkösundsvägen (väg 209) mellan rondellen på Söderleden (Arkösundsrondellen) och korsningen Arkösundsvägen/Smedbygatan. Arbetet påbörjas måndag förmiddag den 12 april och vi planerar att släppa på trafiken igen på torsdag kväll den 15 april.

Trafiken leds om via Kungsängsleden alternativt via Smedbygatan (förbi Coop) och Fjärilsgatan.

Följ hänvisningsskyltar på plats.

Vi gräver ner en stor dagvattenledning i vägen. Ledningen ingår i det nya ledningsnätet för dagvatten som vi bygger för att klimatanpassa Smedby och minska antalet källaröversvämningar i området.

 

april 12th, 2021

Posted In:

Nu kan du läsa de uppdaterade taxorna för avfall och VA som gäller från den 1 januari 2021. 

Kommunfullmäktige har beslutat att höja taxorna för avfall och VA i Norrköping. VA-taxans brukningsavgift höjs med 6 procent. Avfallstaxan höjs i snitt med 13,5 procent men det är olika höjningar för olika tjänster.

Taxorna publicerade på nodra.se

De nya taxorna som träder i kraft den 1 januari 2021 finns nu publicerade på:

Avgifter för vatten

Avgifter och regler för avfall

Läs mer och se intervjuer om förändringen av taxorna

Nodra forum är en ny digital arena där vi vill ge relevant information till olika kundgrupper. Just nu finns där ett antal artiklar och filmer som främst är riktade till kunder som äger flerbostadshus men är relevant för många fler, bland annat om de nya taxorna för avfall och vatten.

Affärsområdeschef Anders Karlsson berättar om höjningen av avfallstaxan och skälen till denna:

Förändrad avfallstaxa vid årsskiftet

Affärsområdeschef Marielle Johansson berättar varför vi höjer brukningsavgifterna för VA:

Höjd VA-taxa vid årsskiftet

december 10th, 2020

Posted In: