Renovering av avloppsledning Grundläggaregatan och Ljurarondellen vecka 33-38

Publicerad 10 augusti 2020 kl 09:29

Uppdatering 27 augusti kl. 10.31: Förutom plastliknande lukt från renoveringen har även avloppslukt trängt in i källare. Vi uppmanar dig att vädra ut så mycket du kan.

Uppdatering 27 augusti kl. 09.30: Vi uppmanar dig som bor på Ljuragatan 14-40 (jämna nummer) att vädra ut ditt hus om du känner en plastliknande lukt inomhus. Lukten är inte farlig men kan upplevas som obehaglig. Lukten kommer från vårt arbete på ledningsnätet och den har troligen kommit in i husen på grund av att ledningsnätet i källarna på Ljuragatan 14-40 (jämna nummer) är felbyggt.

Om lukten kvarstår under morgondagen ber vi dig kontakta vår kundservice, 011-15 15 50.

Vår entreprenör har installerat fläktar i ledningsnätet för att driva ut plastlukten och minska risken att mer lukt tränger in i ditt hus.

Vi beklagar det besvär detta orsakar dig.

10 augusti: Aarsleff Rörteknik kommer, på uppdrag av Nodra, att renovera en avloppsledning mellan Ljurarondellen och Grundläggaregatan.

Metoden vi använder är relining vilket innebär att vi vränger in ett nytt foder inuti det gamla röret med hjälp av vattentryck. Metoden gör det möjligt att renovera ledningen utan att vi behöver gräva upp hela sträckan. Det gör att påverkan på trafik, gående och cyklister minimeras.

Den lila markeringen i kartan visar sträckan som vi ska renovera.

Karta som visar sträckan mellan Ljurarondellen och Grundläggaregatan där vi ska renovera en avloppsledning

Tidplan

Vecka 33-34: Vi gör förberedande arbeten. Vi kommer att spola ledningarna samt etablera en provisorisk ledning där avloppsvattnet tillfälligt kommer att transporteras under själva renoveringen.

Vecka 35-37: Vi renoverar ledningen.

Vecka 38: Vi återställer och avslutar arbetet.

Framkomlighet

Arbetet kommer inte att påverka trafiken i Ljurarondellen.

Det kommer att vara något begränsad framkomlighet på Grundläggaregatan.

Lukt

Vecka 35 till 37 kan du eventuellt känna en plastliknande lukt utomhus från arbetsområdet. Lukten är inte farlig. Lukten kommer från renoveringen av avloppsledningen.

Ljud

Pumpar och arbetsfordon kan orsaka en del ljud. Vi hoppas på er förståelse för detta.

Använd avloppet som vanligt

Du kan fortsätta att använda avloppet som vanligt under hela tiden som renoveringen pågår.

Mer driftinformation

Dela sidan: