Renovering av vattenledning vid Katrineholmsvägen, Torshag och Ättetorp

Publicerad 10 oktober 2017 kl 14:48

Nodra renoverar tillsammans med vår entreprenör Skanska dricksvattenledningen vid Torshag och Ättetorp. Dricksvattenledningen är från 1960-talet och ingår i vår plan för att förnya och underhålla vår ledningsnät. Vi renoverar även dricksvattenledningen utmed Katrineholmsvägen, den är från 1932 och ingår även den i vår plan för att rusta kommunens ledningsnät.

 

Tidplan

Arbetet beräknas i Ättetorp beräknas vara klart under februari 2018.

Återställningsarbetet av området vid Ättetorp beräknas vara klara till sommaren.

Återställningsarbetet vid Katrineholmsvägen kommer att pågå till även efter sommaren.

Begränsad framkomlighet i Ättetorp

Under arbetet kommer gångvägen till förskolan och över Torshagsån delvis att vara avstängd. Vi ber om ursäkt för de störningar som vårt arbete kommer att orsaka och hoppas på er förståelse.

Begränsad framkomlighet vid Katrineholmsvägen

Under arbetet kommer cykel- och gångvägen utmed Torshagsån att påverkas, följ skyltning på plats. Vi ber om ursäkt för de störningar som vårt arbete kommer att orsaka och hoppas på er förståelse.

Vattenavstängning för Hyresbostäders flerbostadshus i Ättetorp

Vår entreprenör kommer att meddela er om eventuella vattenavstängningar genom en lapp i trapphuset. Vattenavstängningar meddelas minst tre dagar i förväg.

Vattenavstängning för boende utmed Katrineholmsvägen

Vår entreprenör kommer att meddela er om eventuella vattenavstängningar genom en lapp i trapphuset. Vattenavstängningar meddelas minst tre dagar i förväg.

Entreprenör

Skanska är den entreprenör som gräver åt oss. Kontaktperson är Anders Johnson tfn: 010-448 76 38

Projektledare

Eva-Lotte Wondollek
Telefon 011- 15 35 42
E-post: eva-lotte.wondollek@nodra.se

Mer driftinformation

Dela sidan: