Renspolning av ledningsnätet i Ljunga under vecka 44

Publicerad 14 oktober 2020 kl 14:07

Uppdatering 2020-10-28: Enstaka fastigheter, som vår entreprenör inte meddelat om aktuell avstängning, kan under dagtid uppleva tryckförändringar eller tillfällig avsaknad av vatten. Oftast beror detta på att huset ligger på en högre marknivå.

Vi beklagar detta och arbetar för att så få fastigheter som möjligt ska drabbas. Vi hänvisar till vattentankarna vid Lövbergsvägen 11-13.

Uppdatering 2020-10-27: Det står vattentankar vid Lövbergsvägen 11-13 där boende i Ljunga kan hämta vatten. Ta med ett eget kärl.

Vi beklagar att vi tidigare har uppgett en annan adress.

Uppdatering 2020-10-23: Från och med idag har hushåll i Ljunga börjat få information i brevlådorna om när renspolning och avstängning kommer att ske för just din fastighet.

Tyvärr förekommer information där månaden är angiven som november. Detta är felaktigt. Det är under oktober som arbetet kommer att genomföras.

2020-10-15: Under vecka 44 kommer Nodra tillsammans med entreprenören Pollex AB att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Ljunga. Syftet är att förbättra vattenkvaliteten och förebygga problem med missfärgat vatten. Arbetet kan innebära att vattnet vid vissa tidpunkter är avstängt.

Berörda fastigheter kommer att få information i sin brevlåda om arbetet samt vilka datum som vattnet kommer att stängas av för respektive gata/fastighet.

Råd vid eventuella missfärgningar

Det kan bli missfärgningar på vattnet under tiden som vi spolar och stänger av. Det kan även förekomma missfärgningar på vattnet i området även om din fastighet inte är direkt berörd av avstängningen eller spolningen. Missfärgningen är inte farlig, men vi rekommenderar att du inte dricker eller använder starkt missfärgat vatten till matlagning. Vänta också med att tvätta vittvätt i din tvättmaskin.

Det är viktigt att du som fastighetsägare låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning. Spola inte i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Särskilda råd till dig som kommer att få vattnet avstängt under arbetet

  • Du kommer att få en lapp i din brevlåda med aktuella tider för avstängningen. Det kan bli avstängningar vid flera tillfällen. Fyll behållare med vatten innan avstängningen om du behöver vatten under perioden.
  • Tänk på att inte öppna några kranar eller spola i toaletten under tiden för avstängning/spolning. Det kan leda till kraftiga trycklufts-stötar och mycket missfärgat vatten. Stäng gärna av ventilen vid vattenmätaren för att minimera risken att av misstag använda vatten.
  • Framkomligheten i området kan påverkas under pågående arbete. Kör sakta och uppmärksamma tillfälliga trafikhänvisningar.
  • För din och vår säkerhet ber vi dig att inte vistas runt vårt arbetsområde.
  • Vidarebefordra den här informationen till eventuella hyresgäster i din fastighet.

Vi ber om överseende med eventuella störningar som vårt arbete orsakar. Vi jobbar för att du ska påverkas så lite som möjligt. Arbetet är nödvändigt för att vi även i fortsättningen ska kunna leverera ett bra och säkert dricksvatten till dig.

 

 

Mer driftinformation

Dela sidan: