Trafiken leds om på Albrektsvägen

Publicerad 13 januari 2022 kl 08:43

Uppdatering 2022-01-19: Vi måste tyvärr förlänga tiden till den 28 januari eftersom asfalteringen blivit senarelagd. (Tidigare datum 21 januari)

2022-01-13: På grund av ett arbete på ledningsnätet är Albrektsvägen avstängd för genomfart från korsningen S:t Olofsgatan/Albrektsvägen i riktningen mot Gamla Övägen.

Trafiken leds om via Trozelligatan till Gamla Övägen, samt via S:t Olofsgatan och Nelinsgatan till Gamla Övägen.

Följ de orange skyltarna.

Vi beräknar att arbetet pågår till den 28 januari.

Mer driftinformation

Dela sidan: