VA-arbete på Lindövägen

Publicerad 6 april 2022 kl 09:53

Uppdatering 13 maj: På- och avfarten mellan Odalgatan och Lindövägen är avstängd. Trafiken leds om via Storsvängen.

Karta över framkomligheten.

Klicka på bilden för att förstora.

Publicerat 6 april: På grund av ett arbete på ledningsnätet är det begränsad framkomlighet på Lindövägen. I korsningen till Tullhusgatan och Odalgatan är det mötande trafik.

Tullhusgatan mellan Tegelängsgatan och Lindövägen är avstängd för genomfartstrafik.

Arbetet beräknas pågå till juni 2022.

Följ skyltning på plats och kör försiktigt.

Mer driftinformation

Dela sidan:

Mer driftinformation