VA-arbete på Ljuragatan

Publicerad 24 augusti 2018 kl 09:32

Vi kommer att utföra arbete på vatten-och avloppsnätet i vägen mellan Albrektsvägen 63 och ICA Ljura, Ljuragatan 1.

Tidplan

Arbetet kommer att starta under vecka 35 och pågå i cirka 4 veckor. Det är vår entreprenör Skanska som kommer utföra arbetet på uppdrag av Norrköping Vatten och Avfall

Begränsad framkomlighet

Under arbetets tid kommer det att vara att vara lite stökigt och vara begränsad framkomlighet.

Vattenavstängning

Vid ett tillfälle under arbetet kommer vi eventuellt att behöva stänga av dricksvattnet till vissa fastigheter under några timmar på dagen. Mer information om det kommer att skickas ut till berörda fastigheter ett par dagar innan avstängningen.

Frågor?

Hör gärna av dig om du har några frågor.

Kjell Liljemyr, Skanska, 010-448 67 82

Anders Johnson, Skanska, 010-448 76 38

Daniel Andersson, Projektledare Norrköping Vatten och Avfall, 011-15 35 75

 

Mer driftinformation

Dela sidan: