VA-arbete på Styrestagatan

Publicerad 29 november 2022 kl 15:03

Uppdaterat 6 februari: Från den 9 februari är Tingstagatan tillfälligt stängd för in- och utfart. Korsningen öppnas upp igen när grävarbetet fortsätter vidare norrut längs Styrestagatan. När vi är klara med Styrestagatan kommer vi att förnya ledningarna i Tingstagatan.

Publicerat 29 november: På grund av ett arbete på ledningsnätet har vi stängt av Styrestagatan för genomfartstrafik. Avstängningen av vägen sker i etapper från Stohagsgatan 2 och Styrestagatan 2.

VA-arbetet beräknas pågå till mars 2023.

Följ skyltning på plats och kör försiktigt.

På sidan Planerade och pågående VA-arbeten kan du läsa mer om arbetet.

Sidan kommer att uppdateras.

Kartbild som visar VA-arbetet på Styrestagatan.

Strategisk förnyelse av ledningsnätet

Oxelbergen ingår i vårt förnyelseprogram för VA-ledningsnätet. Det är ett strategiskt och systematiskt arbete för ett långsiktigt hållbart VA-nät i Norrköping. Stora delar av Oxelbergen har fortfarande så kallat kombinerat ledningsnät, där dagvatten och spillvatten avleds i samma ledning. Det ska vi nu ändra på till duplikatsystem (separata ledningar för dag- och spillvatten). Åtgärderna förväntas bidra till att minska risken för översvämningar vid kraftiga regn.

Läs gärna mer om vårt strategiska arbete på ledningsnätet.

Så arbetar vi med strategisk förnyelse av Norrköpings vatten- och avloppsnät

 

Mer driftinformation

Dela sidan: