VA-arbete under ny trafikplats vid Bråvalla

Publicerad 31 januari 2020 kl 15:36

Måndag den 3 februari påbörjar Nodra arbetet med att trycka nya vatten- och avloppsledningar under E4:an vid Fiskebyvägen där Bråvalla trafikplats byggs.

Arbetet kommer inte att påverka framkomligheten på E4:an.

Karta över trafikplats Bråvalla.

Mer driftinformation

Dela sidan: