Avgifter och priser

Nodra är det kommunala bolaget med ansvar för avfallshantering, vatten och avlopp samt bredband i Norrköping.

Taxor för avfall och VA

Affärsområdena avfall och VA drivs enligt självkostnadsprincipen vilket innebär att intäkterna ska matcha kostnaderna. Intäkterna kommer in till bolaget via avgifter och regleras i respektive taxa, som beslutas av Norrköpings kommuns kommunfullmäktige. Du kan läsa dem på sidorna:

Avgifter för vatten

Avgifter och regler för avfall

Prisblad för bredband och sidoordnade tjänster

Affärsområde bredband drivs på helt affärsmässiga grunder i konkurrens med andra aktörer på marknaden.

Nodra erbjuder vissa tjänster inom avfall och VA som inte är en del av det kommunala ansvaret och som inte regleras i taxorna. Vi kallar dem sidoordnade tjänster och det är främst tjänster som riktar sig till företag och där Nodra är en aktör bland flera på marknaden.

Från den 1 januari 2022 hittar du priserna för Nodras tjänster inom sidoordnat i vårt prisblad

Prisblad Nodra 2022

Dela sidan: