Avgifter och priser

Nodra är det kommunala bolaget med ansvar för avfallshantering, vatten och avlopp samt bredband i Norrköping.

Taxor för avfall och VA

Affärsområdena avfall och VA drivs enligt självkostnadsprincipen vilket innebär att intäkterna ska matcha kostnaderna. Intäkterna kommer in till bolaget via avgifter och regleras i respektive taxa, som beslutas av Norrköpings kommuns kommunfullmäktige. Du kan läsa dem på sidorna:

Avgifter för vatten

Avgifter och regler för avfall

Prisblad för bredband och tjänster som inte regleras i taxan

Nodra erbjuder tjänster inom bredband samt avfall och VA som inte är en del av det kommunala ansvaret och som inte regleras i taxorna. Det är främst tjänster som riktar sig till företag och där Nodra är en aktör bland flera på marknaden. Priser för dessa tjänster finns i prisbladet nedan.

Prisblad Nodra

Dela sidan: