Sök frågor och svar

Jag vill göra uppehåll i min sophämtning, hur fungerar det?

Du ansöker om uppehåll i din sophämtning via Samhällsbyggnadskontorets e-tjänst eller blankett

Samhällsbyggnadskontoret tar ut en avgift för handläggning av ärendet, oavsett om din önskan om uppehåll blir godkänd eller inte.

När du som kund fått godkänt om uppehåll tar även Nodra ut en administrativ avgift. Är uppehållet på längre än en säsong eller ett år hämtar vi kärlen från den aktuella fastigheten och transporterar tillbaka dem till fastigheten när uppehållet är slut. För detta tar vi ut ytterligare avgift vilken är transportkostnaden för kärlen.

I vår renhållningstaxa hitta du kostnaden för uppehåll samt transportkostnad för kärlbyte.

Avgifter och regler för avfall

Hur får jag en komprimerare till min mjukplast?

Om du har fyrfackstunnor kan du beställa en komprimerare till mjukplasten kostnadsfritt hos vår kundservice. Komprimeraren kan du sedan hämta på någon av Returpunkterna.

Kontaktuppgifter till vår kundservice

Vad gör jag när mina sopor inte har blivit hämtade?

Sophämtningen får enligt reglerna ske mellan 06.30 och 21.00 på vardagar. Om du ser på kvällen att dina sopor inte har blivit hämtade så ber vi dig avvakta till nästa dag. Vid en eventuell försening i sophämtningen försöker vi alltid köra ikapp så snart vi kan. Större förseningar informerar vi om här på vår webbplats under driftinformation. Vid längre utebliven hämtning ber vi dig kontakta vår kundservice. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Utebliven hämtning kan också bero på att det till exempel var felsorterat i din tunna, din tunna inte var framställd på hämtningsdagen eller att det inte var skottat fram till tunnan.

Det går bra att ställa fram en extrasäck med restavfall inför nästa ordinarie hämtning om din tunna av någon anledning inte blev tömd vid senaste hämtningstillfället, alternativ beställa och betala för en extra hämtning enligt gällande taxa.

Får jag ändra på soptunnan så att den passar mina behov?

Nej, det får du inte. Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att flytta på mellanväggen eller insatsen i soptunnan eftersom det kan orsaka skada vid tömningen.

Du får tillfälligt lyfta ut insatsen om du till exempel behöver rengöra soptunnan.

De olika facken sin bestämda placering och fördelning för att de ska hamna i rätt fack i våra fyrfacksbilar och för att inga avfalls- eller förpackningssorter ska blandas med varandra. Tänk också på att du inte får flytta eller sätta dit egna klistermärken, måla eller på andra sätt ändra på utseendet av soptunnorna.

Hur har ni valt storlek och fördelning på facken i soptunnorna?

Vår bedömning av hur stora facken bör vara bygger på erfarenheter från ett 20-tal andra kommuner i Sverige som använder samma typ av tunnor och vi har även testat tunnorna i våra provområden under två års tid. När vi har beräknat storleken på facken och hur ofta de ska tömmas har vi utgått från det genomsnittliga hushållet och hur mycket det slänger. När det gäller fördelningen tittade vi även på vad som fungerade viktmässigt för varje tunna och vilka typer av sopor som behövdes tömma oftare av hygienskäl.

Dock kommer det alltid att vara en hel del hushåll som slänger mindre eller mer än det genomsnittliga hushållet. Förhoppningsvis ser du som slänger mer ändå en vinst med att kunna lämna större delen av dina förpackningar i fyrfackstunnorna, även om du någon enstaka gång måste åka till en återvinningsstation med det som inte får plats.

Vad kan jag lämna i boxen som följer med fyrfackstunnorna?

I boxen med rött lock lägger du småbatterier i ett fack och ljuskällor (till exempel glödlampor, halogenlampor, lågenergilampor) i det andra facket.

I boxen har vi ingen möjlighet att ta emot småel, till exempel uttjänta mobiltelefoner eller solcellsarmaturer. Lämna istället ditt elavfall till en Samlare eller en returpunkt.

När boxen behöver tömmas, häng ut den på tunna 1 inför hämtningsdagen. Förvara boxen inomhus eller på annat lämpligt ställe mellan tömningarna, annars finns det risk att den blåser bort eller försvinner.

När har jag hämtningsdag?

För att få reda på din hämtningsdag kan du söka fram din adress här: Nästa hämtningsdag

Finns det en sorteringsguide?

Ja här hittar du tips om sortering och var avfallet ska lämnas.

Sorteringsguide

Vilka tider får sophämtning pågå?

Sophämtning får enligt reglerna ske mellan 06.30 och 21.00 på vardagar, samt mellan 09.00 och 18.00 på lördag, söndag och röda dagar.

Vilka mått har soptunnorna för småhus?

Fyrfack:


Varje tunna har följande storlek:

Höjd 110 cm

Bredd 76 cm

Djup 81 cm

Tänk på att det måste finnas utrymme mellan och runt de båda tunnorna för att det ska vara lätt att komma åt tunnorna, både för dig och för din sophämtare.

Bas:


Höjd 110 cm

Bredd 76 cm

Djup 81 cm

Mini:


Höjd 110 cm

Bredd 58 cm

Djup 73 cm

Mat- och restavfall:


370 liter


Höjd 110 cm

Bredd 76 cm

Djup 81 cm

240 liter


Höjd 110 cm

Bredd 58 cm

Djup 73 cm

Läs mer om de olika abonnemangen

Går det att byta abonnemang om jag bor i småhus?

Ja det går att byta abonnemang.

Kontakta vår kundservice för mer information om abonnemangsbyte och kostnaden för detta. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Är priset ni anger för fyrfack för en eller två tunnor?

Fyrfackssystemet bygger på att man sorterar ut förpackningar och avfall i två tunnor. Därför ingår det två tunnor i abonnemangskostnaden.

Läs mer om de olika abonnemangen här

Hämtar ni alla sopor i samma bil eller är det olika beroende på vilken sorts tunna man har?

Vi hämtar alla sopor med samma sorts sopbil, en fyrfacksbil. I den kan vi även tömma de tunnor som enbart har sortering av matavfall och restavfall samt de som har abonnemanget Mat- och restavfall.

En hävarm på sopbilen lyfter ur den lösa delen av tunnan och tömmer förpackningarna i de övre facken på sopbilen. De två större facken i tunnan töms i den nedre delen av bilen. När sopbilen är full tippas varje fack för sig på en särskild plats för just det materialslaget eller avfallstypen. På så sätt blandas inga material med varandra.

Så här ser en fyrfacksbil ut med bakdörrarna öppna

Kan jag bestämma på egen hand vad jag vill lägga i de olika facken på tunnan?

Nej, det går inte. De olika facken har sin bestämda placering för att de ska hamna i rätt fack i våra fyrfacksbilar och för att inga avfalls- eller förpackningssorter ska blandas med varandra. Därför är det viktigt att följa de dekaler som sitter i tunnorna.

Kan jag hemkompostera även om jag har två- eller fyrfackstunna?

Du kan hemkompostera om du vill, men det ingår ett fack för matavfall som du kan använda när du vill.

Hur gör jag om det är fullt i ett fack för förpackningar?

Första steget är att platta till förpackningarna, särskilt papper och plast, så att mer får plats i facket. För att trycka ihop mjukplasten kan du hämta en komprimerare på någon av våra returpunkter.

Om det ändå är fullt kan du lämna förpackningarna till en återvinningsstation. Du kan också förvara det som blivit över och lägga i tunnan till nästa tömning. En extratömning av dina tunnor går också att beställa mot en kostnad.

Här hittar du tips om sortering och hur du får bättre plats i din tunna:

Guide för fyrfackstunnor

Hur gör jag om jag har mycket restavfall?

Om du upplever att du har mer restavfall än vad som får plats i din soptunna går det att beställa ett extrakärl. Kontakta i så fall vår kundservice. Du hittar kontaktuppgifterna längst ner på sidan.

Våra olika abonnemang

Måste jag ha två tunnor om jag har Fyrfacksabonnemanget?

Ja. Systemet bygger på att du ska kunna sortera allt hemma.

Vad är miljövinsterna med fyrfackstunnor?

Med abonnemanget Fyrfack kan du lämna tio olika sorters avfall och förpackningar redan hemma hos dig. Om det är enkelt att sortera kommer fler förpackningar att gå till återvinning istället för att gå till förbränning. Om förpackningsmaterialet kan återvinnas flera gånger sparas stora mängder energi jämfört med om tillverkningsindustrin måste använda ny råvara varje gång. På så sätt hushåller vi med jordens ändliga resurser.

Det blir också färre bilresor till och från återvinningsstationer, vilket annars belastar miljön.

Hur får jag nya matavfallspåsar?

Du som bor i villa, radhus eller fritidshus får nya matavfallspåsar genom att knyta en matavfallspåse på handtaget till soptunnan. Din sophämtare lämnar en rulle vid nästa sophämtning.

Ibland kan det hända att de matavfallspåsar som sopbilen har med sig har tagit slut. Då får du dina påsar vid nästa hämtningstillfälle. Se därför till att be om nya påsar i god tid innan de tar slut.

Du kan även hämta nya matavfallspåsar kostnadsfritt på någon av våra returpunkter.

När det gäller flerfamiljshus kan du som fastighetsägare höra av dig till vår kundservice för att mot en avgift få påsar utkörda. Du som hyresgäst kan höra av dig till din fastighetsägare för att få information om hur utdelning av påsar fungerar i just din fastighet.

Vilka påsar ska jag använda till mitt matavfall?

Våren 2015 införde vi nya matavfallspåsar i återvunnen plast. Det går förstås att använda våra tidigare påsar av papper och majsstärkelse (så kallade biobags) tills att de har tagit slut.

Vi vill inte att du använder vanliga plastpåsar eftersom våra påsar är särskilt anpassade för matavfall. Det är också viktigt att de är genomskinliga eftersom sopchauffören ska kunna se att det enbart är matavfall i påsen och inget annat.

Varför är det viktigt att sortera matavfall?

Genom att källsortera matavfall används energin i materialet på bästa sätt. Biogasen som produceras är ett alternativ till bensin och diesel vilket minskar trafikens negativa klimatpåverkan. När matavfallet omvandlas till biogas bildas också en näringsrik biogödsel som ersätter konstgödning som annars används i lantbruket.

Var kan jag lämna mitt avfall?

Var du lämnar ditt avfall beror på vilken typ av avfall det gäller. Grovavfall, farligt avfall, trädgårdsavfall och elavfall lämnas till våra Returpunkter

Mindre elavfall och mindre förpackningar med farligt avfall kan lämnas till Samlaren i mataffärer

Restavfall och matavfall lämnar du vid din bostad om du är småhusägare. Dina förpackningar och tidningar lämnar du till en återvinningsstation. Vi kan också erbjuda hämtning av förpackningar och tidningar direkt vid tomten via fyrfackstunnor.

I vår sorteringsguide kan du se var du ska lämna ditt avfall.

Bor du i flerfamiljshus, prata med din förening eller hyresvärd för att få reda på var du lämnar avfall, matavfall och förpackningar.

Jag har fått information från IP-Only om fibernät, jobbar de för er?

Norrköpings kommun och IP-Only har upprättat ett samarbetsavtal för att kunna erbjuda samtliga fastigheter på Vikbolandet ett öppet fibernät. Om du har frågor om fiberutbyggnaden på Vikbolandet kan du läser mer på: http://ostergotland.ip-only.se/

Kan jag delbetala min faktura?

Nej, vi erbjuder inte delbetalning. Fakturan skickas när hela området är utbyggt. Vid efteranslutning skickas fakturan när din fastighet har blivit installerad. Du har då 30 dagar på dig att betala fakturan.

Har jag någon ångerrätt?

Intresseanmälan kan du dra tillbaka när som helst, den är inte bindande. Har du gjort en beställning har du enligt lag rätt att ångra dig inom 14 dagar. Om du ångrar dig efter 14 dagar tar vi ut en avgift på 3 800 kr för att häva din beställning.

Måste minst 60 % av hushållen i mitt område anmäla intresse innan ni går vidare och projekterar?

Nej, när vi beslutar om vilka områden som ska projekteras tittar vi på om det är någon annan aktör som ska gräva i området så att vi kan samförlägga med dem. Vi tittar också på hur stort intresset i området är, dock kräver vi i dagsläget inte att en viss procentsats ska ha uppnåtts för att vi ska börja samla in beställning av fiberanslutning.

Om intresset för fiber inte är så stort i ditt område är vårt tips att du pratar med dina grannar eller gör egna utskick i området för att fiber ska bli verklighet! Kontakta gärna kundservice@nodra.se för att bli en av våra ambassadörer.

Måste jag gräva själv på tomten?

Ja, om vi redan har byggt ut med fiber i ditt område. Annars väljer du som fastighetsägare väljer om du vill gräva själva på din tomt eller om du vill beställa det av vår entreprenör för 140 kr/meter. Du kan anmäla detta genom att kryssa för på beställningen att du vill ha tomtgrävning eller meddela installatören i samband med hembesöket. Om vår entreprenör gräver så lägger de ner fiberslangarna från anslutningspunkten till ditt hus.

Vad händer om jag flyttar innan slutinstallation och faktura?

Om du sålt ditt hus kan beställningen skrivas över på de nya fastighetsägarna med förutsättning att en ny beställning skickas in i deras namn. Eftersom beställningen är personlig är du annars skyldig att betala för installationen ifall de nya fastighetsägarna inte har skickat över en ny beställning till oss.

Kan jag utnyttja ROT-avdraget?

Svaret på den frågan är både ja och nej:
Ja, om du själv ringer till en grävfirma och beställer tomtgrävning kan du utnyttja ROT-avdraget.
Nej, om du kryssar för på blanketten att du beställer tomtgrävning från oss då kan du inte utnyttja ROT-avdraget. Du kan inte heller utnyttja avdraget om du själv gräver för hand.

Jag har beställt fiber men när får jag den installerad?

Leveranstiden på din beställda fiber är vanligtvis 8-14 månader efter grävstart i ett område. Leveranstiden kan försenas vid till exempel svåra väderförhållanden och vid tjäle som gör marken svår att gräva i.

Kan jag ansluta mig i efterhand?

Ja, om du inte valde att ansluta dig när vi byggde ut fibernätet i ditt område så kan du göra det i efterhand. Du kommer då att betala lika mycket som dina grannar men med en efterslutningsavgift som idag är 5 000 kr. Efterslutningsavgiften är den faktiska kostnad som det kostar oss för att installera ett enskilt hus i efterhand. Kom ihåg att när du ansluter dig i efterhand kan du inte beställa tomtgrävning från oss utan du kommer själv behöva gräva från tomtgräns till huset.

Många kommunala verksamheter såsom skolor har problem med sin förbindelse, kan de få fiber?

Ja, när vi bygger ut till ett område så ansluter vi även kommunala verksamheter såsom skolor, förskolor och vårdhem. Att kommunens verksamheter får ta del av framtidens teknik är viktigt för kommunens framtida utveckling.


 

Jag har fått papper från Telia om fibernät, jobbar dom åt er?

Norrköpings Kommun och Telia är två olika aktörer som båda jobbar med att bygga ut fibernät, så i detta är vi konkurrenter. Telia är dock också en bredbandsleverantör som du kan välja i vårt öppna nät.

Vilka bredbandsleverantörer kan jag välja mellan?

På webbplatsen https://nodra.zmarket.se/ kan du se vilka tjänsteleverantörer för internet, tv och telefoni som du kan välja på i ditt område.

Ångerrätt

Intresseanmälan kan du dra tillbaka när som helst, den är inte bindande. Har du gjort en beställning så har du rätt att ångra dig inom 14 dagar.

När måste jag betala? När skickas fakturan?

Fakturan för anslutningsavgiften skickas ut när alla som har skickat in sin beställning i ett område har fått fiber installerat. Då anser vi att området är klart. Man har sedan 30 dagar på sig att betala fakturan.

Hur mycket kostar det? Vad ingår i anslutningsavgiften?

Avgiften för anslutning till ett stadsnät är 19.000 kr.

I anslutningsavgiften till ett stadsnät ingår:

  • fiberdragning fram till tomtgräns

  • ett hembesök av en installatör inför grävning och installation

  • Slang och makeringsnät till schaktningen på egen tomt

  • Håltagning i fasaden, fiberblåsning och installation i fastigheten.


Avgiften för anslutning när du ingår i en fiberförening är 9 900 kr plus din del av kostnaden för grävning från anslutningspunkten på stamnätet till fastigheterna i din fiberförening.

Kan jag få fiber? Hur gör jag en intresseanmälan?

Gå in på www.fibertillalla.se och sök på din adress. Om du tillhör ett område där vi just nu samlar in intresseanmälan som kommer du komma till ditt områdes infosida. Det är här du gör en intresseanmälan och du kan även se hur många intresseanmälningar som kommit in hittills.

När började den nya anläggningsavgiften att gälla?

Förändringen genomfördes från och med den 1 januari 2017.

Vad är anläggningsavgift?

Anläggningsavgiften är den engångsavgift en fastighetsägare betalar när vatten- och avloppsnätet är utbyggt och fastighetsägaren får möjlighet att koppla på sin fastighet på nätet.

Anläggningsavgiften ska täcka Nodras investeringskostnader för att bygga ut nya vatten- och avloppsnät under de kommande 3 till 5 åren, en så kallad vatten- och avloppsgeneration.

Anläggningsavgiften ska fördelas skäligt och rättvist mellan kunderna som ska anslutas under denna 3- till 5-årsperiod.

Vad innebär förändringen?

Den nya anläggningsavgiften beräknas med hjälp av fyra parametrar istället för som tidigare två parametrar.

Den största förändringen är att ”tomtyteavgift” är en av de fyra parametrarna som från 1 januari 2017 ligger till grund för beräkningen av anläggningsavgiften. Avgiften kommer alltså bli olika stor beroende på hur stor fastigheten är.

Konstruktionen på den nya anläggningsavgiften är framtagen av branschorganisationen Svenskt Vatten. Denna konstruktion basers på ”Lagen om allmänna vattentjänster” och är prövad av Statens VA-nämnd, som från och med 1 januari 2016 ersattes av Mark- och miljödomstolen.

När justerades anläggningsavgiften senast?

Anläggningsavgiften justerades senast den 1 januari 2011.

Vem har tagit beslut om att införa den nya anläggningsavgiften?

Det slutgiltiga beslutet togs av kommunfullmäktige i Norrköping den 28 november 2016. Dessförinnan har kommunstyrelsen, samt Norrköping Vatten och Avfalls styrelse beslutat i ärendet.

Vem måste betala en anläggningsavgift?

Den eller de personer som står som ägare av fastigheten när anläggningsavgiften faktureras.

Vad kostar det att ansluta min fastighet?

På grund av tomtyteavgiften måste en beräkning göras för varje enskild fastighet.

Här kan du göra en uppskattning för vad det kan komma att kosta: Räkna ut din anläggningsavgift

Eftersom fler faktorer kan spela in än vad vi har möjlighet att visa via formuläret, kontakt oss gärna för en exakt kostnadsberäkning.

Du når oss via vår kundservice på telefon 011-15 15 50 eller epost kundservice@nodra.se

Hur mycket gör bolaget i vinst på VA-verksamheten?

VA-verksamheten är självfinansierad. Detta innebär att vi inte får ta ut avgifter som överskrider vad som behövs för att täcka kostnaderna.

Vilken hårdhet har mitt dricksvatten?

I Norrköpings kommun är vattnet mjukt till medelhårt, läs mer om vattnets hårdhet.

Mitt dricksvatten lämnar vita utfällningar i kokkärl, vad kan det bero på?

Detta beror på kalkutfällningar vid kokning och kan uppstå trots låg kalkhalt i vattnet. Utfällningarna är ofarliga.

Mitt dricksvattnet är grönt, vad kan det bero på?

Om du har fjärrvärme är det förmodligen hål på värmeväxlaren. Värmeväxlarvattnet är färgat grönt just för att detta ska synas. Kontakta din fjärrvärmeleverantör.

Mitt dricksvattnet är grått/svart, vad kan det bero på?

Det är troligen mangan, ett helt ofarligt grundämne som finns i grundvatten. Spola rejält i minst 10 minuter och se om det försvinner.

Mitt dricksvattnet är vitt/gråvitt, vad kan det bero på?

Det finns troligen luft i dricksvattnet. Luften har kommit in i ledningen vid något ledningsarbete. Om kranen får stå och rinna en kort stund försvinner luften. Detta är helt ofarligt.

Mitt dricksvatten är gulbrunt/rödbrunt, vad kan det bero på?

Ledningsnätet är ofta gjort av järn. Med tiden kan det bildas rost i ledningarna som kan lossna, särskilt i samband med reparationer. Rost är inte skadligt för hälsan, men det är trots allt ett problem som ska åtgärdas. Oftast räcker det med att öppna en kran och spola ordentligt tills vattnet blir klart.

Får jag vattna min gräsmatta?

Ja, det får du men tänk gärna till om det verkligen är nödvändigt. Om du absolut måste vattna så gör det på kvällen när det är svalare så att vattnet inte avdunstar. Tänk på att en brun gräsmatta visar att du inte slösar med vårt viktigaste livsmedel i onödan.

Vad händer om sommaren blir väldigt varm?

Om det är varmt så ökar vattenförbrukningen och det påverkar vattennivån i våra magasin. Det är därför viktigt att vi alla tänker till och inte använder mer dricksvatten än nödvändig, att vi har vattenvisa helt enkelt. Läs gärna mer här om hur du kan bli vattenvis.

Får jag fylla upp min pool?

Ja, det får du men tänk gärna till om det verkligen är nödvändigt.

Kommer Nodra gå ut med bevattningsförbud?

Nej, i dagsläget så bedömer vi att det räcker med att uppmana alla att vara sparsamma med dricksvattnet. Att vara vattenvisa helt enkelt.

Kommer det bli vattenbrist sommaren 2019? I Kolmården eller någon annanstans?

I Norrköpings kommun har vi normala grundvattennivåer. Sommaren 2018 var väldigt torr och om sommaren 2019 blir lika torr så kan vi få problem nästa sommar. Som vi bedömer läget just nu så kommer det inte bli vattenbrist under 2019, men vi vill ändå uppmana alla att tänka till när det gäller sin vattenförbrukning.

Använder Kolmårdens djurpark dricksvatten till sina dammar?

Nej, de använder sjövatten.