Sök frågor och svar

Kategorier:

Norrköpings kommun och IP-Only har upprättat ett samarbetsavtal för att kunna erbjuda samtliga fastigheter på Vikbolandet ett öppet fibernät. Om du har frågor om fiberutbyggnaden på Vikbolandet kan du läser mer på: http://ostergotland.ip-only.se/

Nej, vi erbjuder inte delbetalning. Fakturan skickas när hela området är utbyggt. Vid efteranslutning skickas fakturan när din fastighet har blivit installerad. Du har då 30 dagar på dig att betala fakturan.

Intresseanmälan kan du dra tillbaka när som helst, den är inte bindande. Har du gjort en beställning har du enligt lag rätt att ångra dig inom 14 dagar. Om du ångrar dig efter 14 dagar tar vi ut en avgift på 3 800 kr för att häva din beställning.

Nej, när vi beslutar om vilka områden som ska projekteras tittar vi på om det är någon annan aktör som ska gräva i området så att vi kan samförlägga med dem. Vi tittar också på hur stort intresset i området är, dock kräver vi i dagsläget inte att en viss procentsats ska ha uppnåtts för att vi ska börja samla in beställning av fiberanslutning.

Om intresset för fiber inte är så stort i ditt område är vårt tips att du pratar med dina grannar eller gör egna utskick i området för att fiber ska bli verklighet! Kontakta gärna kundservice@nodra.se för att bli en av våra ambassadörer.

Ja, om vi redan har byggt ut med fiber i ditt område. Annars väljer du som fastighetsägare väljer om du vill gräva själva på din tomt eller om du vill beställa det av vår entreprenör för 140 kr/meter. Du kan anmäla detta genom att kryssa för på beställningen att du vill ha tomtgrävning eller meddela installatören i samband med hembesöket. Om vår entreprenör gräver så lägger de ner fiberslangarna från anslutningspunkten till ditt hus.

Om du sålt ditt hus kan beställningen skrivas över på de nya fastighetsägarna med förutsättning att en ny beställning skickas in i deras namn. Eftersom beställningen är personlig är du annars skyldig att betala för installationen ifall de nya fastighetsägarna inte har skickat över en ny beställning till oss.

Svaret på den frågan är både ja och nej:
Ja, om du själv ringer till en grävfirma och beställer tomtgrävning kan du utnyttja ROT-avdraget.
Nej, om du kryssar för på blanketten att du beställer tomtgrävning från oss då kan du inte utnyttja ROT-avdraget. Du kan inte heller utnyttja avdraget om du själv gräver för hand.

Leveranstiden på din beställda fiber är vanligtvis 8-14 månader efter grävstart i ett område. Leveranstiden kan försenas vid till exempel svåra väderförhållanden och vid tjäle som gör marken svår att gräva i.

Ja, om du inte valde att ansluta dig när vi byggde ut fibernätet i ditt område så kan du göra det i efterhand. En efteranslutning är dock dyrare och kostar för närvarande 29 000 kr. Dessutom kan även en kostnad för grävning från vår närmaste anslutningspunkt tillkomma. Kom ihåg att när du ansluter dig i efterhand kan du inte beställa tomtgrävning från oss utan du kommer själv behöva gräva från tomtgräns fram till huset.

Ja, när vi bygger ut till ett område så ansluter vi även kommunala verksamheter såsom skolor, förskolor och vårdhem. Att kommunens verksamheter får ta del av framtidens teknik är viktigt för kommunens framtida utveckling.

 

Norrköpings Kommun och Telia är två olika aktörer som båda jobbar med att bygga ut fibernät, så i detta är vi konkurrenter. Telia är dock också en bredbandsleverantör som du kan välja i vårt öppna nät.

På webbplatsen https://nodra.zmarket.se/ kan du se vilka tjänsteleverantörer för internet, tv och telefoni som du kan välja på i ditt område.

Intresseanmälan kan du dra tillbaka när som helst, den är inte bindande. Har du gjort en beställning så har du rätt att ångra dig inom 14 dagar.

Fakturan för anslutningsavgiften skickas ut när alla som har skickat in sin beställning i ett område har fått fiber installerat. Då anser vi att området är klart. Man har sedan 30 dagar på sig att betala fakturan.

Avgiften för anslutning till ett stadsnät är 19.000 kr.

I anslutningsavgiften till ett stadsnät ingår:

  • fiberdragning fram till tomtgräns
  • ett hembesök av en installatör inför grävning och installation
  • Slang och makeringsnät till schaktningen på egen tomt
  • Håltagning i fasaden, fiberblåsning och installation i fastigheten.

Avgiften för anslutning när du ingår i en fiberförening är 9 900 kr plus din del av kostnaden för grävning från anslutningspunkten på stamnätet till fastigheterna i din fiberförening.

Gå in på www.fibertillalla.se och sök på din adress. Om du tillhör ett område där vi just nu samlar in intresseanmälan som kommer du komma till ditt områdes infosida. Det är här du gör en intresseanmälan och du kan även se hur många intresseanmälningar som kommit in hittills.