Sök frågor och svar

Nej, Nodra har valt att inte administrera rot/rut-avdrag för installationen av fiber, vilket innebär att kostnaden för din installation inte kan användas som grund för rot/rut-avdrag.

Om du bor i ett område där vi inte har byggt ut fibernätet kan du gå samman med dina grannar och bilda en fiberförening. Då kan ni gemensamt gräva från anslutningspunkten på vårt stamnät till era respektive fastigheter. Kontakta oss så berättar vi mer om hur ni kan gå till väga.

Norrköpings kommun och IP-Only har upprättat ett samarbetsavtal för att kunna erbjuda samtliga fastigheter på Vikbolandet ett öppet fibernät. Om du har frågor om fiberutbyggnaden på Vikbolandet kan du läsa mer på: http://ostergotland.ip-only.se/

Nej, vi erbjuder inte delbetalning.

Intresseanmälan är inte bindande. Har du gjort en beställning har du enligt lag rätt att ångra dig inom 14 dagar. Om du ångrar dig efter 14 dagar tar vi ut en avgift på 3 800 kr för att häva din beställning.

Ja, om vi redan har byggt ut med fiber i ditt område. Annars väljer du som fastighetsägare om du vill gräva själv på din tomt eller om du vill beställa det av vår entreprenör för 140 kr/meter. Du meddelar installatören i samband med hembesöket. Om vår entreprenör gräver så lägger de ner fiberslangarna från anslutningspunkten vid tomtgräns och fram till ditt hus.

Om du sålt ditt hus kan beställningen skrivas över på de nya fastighetsägarna med förutsättning att en ny beställning skickas in i deras namn. Eftersom beställningen är personlig är du annars skyldig att betala för installationen ifall de nya fastighetsägarna inte har skickat över en ny beställning till oss.

Svaret på den frågan är både ja och nej:
Ja, om du själv ringer till en grävfirma och beställer tomtgrävning kan du utnyttja ROT-avdraget.
Nej, om du kryssar för på blanketten att du beställer tomtgrävning från oss då kan du inte utnyttja ROT-avdraget. Du kan inte heller utnyttja avdraget om du själv gräver för hand.

Leveranstiden på din beställda fiber är vanligtvis 8-14 månader efter grävstart i ett område. Leveranstiden kan försenas vid till exempel svåra väderförhållanden och vid tjäle som gör marken svår att gräva i. Om du har beställt efteranslutning i ett område där fibern redan är utbyggd, får du din färdiga anslutning 2-3 månader efter att du meddelat att grävningen på din tomt är klar.

Ja, om du inte valde att ansluta dig när vi byggde ut fibernätet i ditt område så kan du göra det i efterhand. En efteranslutning är dock dyrare och kostar för närvarande 29 000 kr. Dessutom kan en kostnad för grävning från vår närmaste anslutningspunkt tillkomma. Kom ihåg att när du ansluter dig i efterhand kan du inte beställa tomtgrävning från oss utan du kommer själv behöva gräva från tomtgräns fram till huset.

Nodra och Telia är två olika aktörer som båda jobbar med att bygga ut fibernät, så i detta är vi konkurrenter. Telia är dock också en bredbandsleverantör som du kan välja i vårt öppna nät.

På webbplatsen https://nodra.zmarket.se/ kan du se vilka tjänsteleverantörer för internet, tv och telefoni som du kan välja på i ditt område.

Vi skickar fakturan för anslutningsavgiften, och eventuellt tomtgrävning eller fiberpatchkabel, när vi har byggt ut fiber till hela området. Du som efteransluter dig i ett område där vi redan har byggt ut fiber får fakturan när installationen är klar. Du har 30 dagar på dig att betala fakturan.

Avgiften för anslutning i samband med utbyggnad är 19 000 kr.

I anslutningsavgiften ingår:

  • fiberdragning fram till tomtgräns.
  • ett hembesök av en installatör inför grävning och installation.
  • Slang och makeringsnät till schaktningen på egen tomt.
  • Håltagning i fasaden, fiberblåsning och installation i fastigheten.

Avgiften för efteranslutning är 29 000 kr.

I avgiften för efteranslutning ingår:

  • Slang och markeringsnät till schaktning på egen tomt.
  • Håltagning i fasaden, fiberblåsning och installation i fastigheten.

Gå in på www.fibertillalla.se och sök på din adress. Om vi kommer att bygga eller redan har byggt ut fiber i ditt område kommer din adress att visas och du har möjlighet att ansluta din fastighet. Om din adress saknas har vi sannolikt inte byggt ut fiber i ditt område, men det går ändå bra att anmäla intresse. Vi kan då titta på din adress för att se om vi har möjlighet att ansluta den.