Sök frågor och svar

Kategorier:

I Norrköpings kommun är vattnet mjukt till medelhårt, läs mer om vattnets hårdhet.

Detta beror på kalkutfällningar vid kokning och kan uppstå trots låg kalkhalt i vattnet. Utfällningarna är ofarliga.

Om du har fjärrvärme är det förmodligen hål på värmeväxlaren. Värmeväxlarvattnet är färgat grönt just för att detta ska synas. Kontakta din fjärrvärmeleverantör.

Det är troligen mangan, ett helt ofarligt grundämne som finns i grundvatten. Spola rejält i minst 10 minuter och se om det försvinner.

Det finns troligen luft i dricksvattnet. Luften har kommit in i ledningen vid något ledningsarbete. Om kranen får stå och rinna en kort stund försvinner luften. Detta är helt ofarligt.

Ledningsnätet är ofta gjort av järn. Med tiden kan det bildas rost i ledningarna som kan lossna, särskilt i samband med reparationer. Rost är inte skadligt för hälsan, men det är trots allt ett problem som ska åtgärdas. Oftast räcker det med att öppna en kran och spola ordentligt tills vattnet blir klart.