Leverantörsfakturor

Nodra använder Norrköpings kommuns system för fakturahantering.

Läs mer om leverantörsfakturor på Norrköpings kommuns webbplats

Elektroniska fakturor

I enlighet med Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling ber vi er skicka elektroniska fakturor i formatet Svefaktura via till exempel InExchange eller Pagero. Notera att pdf-fakturor inte räknas som elektronisk faktura.

Organisationsnummer 556526-9445
Momsregistreringsnummer SE556526-944501
GLN (Global Location Number) 7365565269440
Referenskrav Ja, sex siffror som uppges vid beställning
VAN-leverantör Tieto

Pappersfakturor

I enstaka fall kan vi ta emot pappersfakturor. Vår fakturaadress är:
Nodra AB
Fakturaskanningen
601 69 Norrköping

Ange referenskrav på fakturan. Det ska vara sex siffror som uppges vid beställning: 74xxxx.

Betalningsvillkor

Nodra AB tillämpar alltid, såvida inte särskild annan överenskommelse träffats i avtal, betalningsvillkor 30 dagar.

Dela sidan: