Nodra forum

Den 12 oktober genomfördes Nodra Forum – ett digitalt forum för dig som äger eller förvaltar ett flerbostadshus. Se inspelningen där medarbetare från Nodra berättar om pågående arbete och nyheter som berör flerbostadshus.

Nodra forum flerbostadshus sändes den 12 oktober 2021 från en studio på Louis de Geer. Medarbetare på Nodra informerade om sådant som är relevant för dig som äger eller förvaltar ett flerbostadshus. Under sändningen fanns möjlighet att ställa frågor via en chatt.

Inspelningen av Nodra forum

Inspelningen är 54 minuter lång. Nodra forum leddes av Anna Ljungberg, kundsamordnare, och Johanna Malm, kommunikatör, tog emot frågor från tittarna. Nedan kan du läsa om innehållet samt vilka som medverkande från Nodra.

Innehållet under Nodra forum

VA-taxan och förnyelsearbete

Henrik Peterson, Nodras vd, berättade om höjningen av VA-taxan som är beslutad av kommunfullmäktige. Brukningsavgiften höjs med 6 procent och gäller från 1 januari 2022.

Den beslutade VA-taxan för 2022 finns att läsa här på vår webbplats:

Avgifter för vatten

Avfallstaxan

Vi fick se en film där affärsområdeschef Anders Karlsson berättar om förslaget till ny Avfallstaxa för 2022. Enligt förslaget blir det en höjning av avfallstaxan på 13 procent i snitt, men det ser olika ut för olika tjänster. Karin Swärd, avfallsingenjör var på plats och svarade på frågor från tittarna.

Avfallstaxan är ännu inte beslutad. Den kommer att tas upp för beslut på kommunfullmäktiges möte i november 2021. Om du vill ta del av förslaget till kommunfullmäktige kan du skicka en förfrågan via formuläret nedan.

Gällande avfallstaxa för 2021 finns den här på vår webbplats:

Avgifter och regler för avfall

Returpapper

Karin Swärd, utredningsingenjör, informerade om en nyhet som kommer att gälla från årsskiftet: Insamlingen av returpapper blir ett kommunalt ansvar. Det kom in en hel del frågor kring det här ämnet under forumet. Det finns en separat nyhet om förändringen kring returpapper med frågor och svar om returpapper:

Returpapper blir ett kommunalt ansvar

Returpunkter och skyltsystem

Anna Ljungberg, kundsamordnare, påminde om att alla företag och organisationer ska betala för besök på returpunkterna genom att köpa ett företagskort.

Läs om att lämna avfall på returpunkterna och hur företagskortet fungerar:

Returpunkter

Just nu håller vi på att byta ut skyltar på returpunkterna, eftersom vi från och med nu använder oss av det nya nationella skyltsystemet. Det finns en tidigare nyhet om detta (från i juni):

Gemensamt skyltsystem för avfallssortering

När du beställer nya dekaler och skyltar till miljörum kommer de att följa det nya systemet. Vi kommer dock att byta ut dessa skyltar i en långsammare takt, men givetvis går det bra att beställa dessa skyltar från oss om de idag behöver bytas ut i ditt/dina miljörum. Det är kostnadsfritt och beställs från vår kundservice.

Kontakta oss

Läs av din vattenmätare

Viktoria Hedberg arbetar som mätaransvarig på Nodra och hon berättade varför det är viktigt att läsa av sin vattenmätare regelbundet. Du lämnar din vattenmätarställning genom att logga in på Nodras Mina sidor. Om du ska lämna mätarställning för din organisations räkning, använd organisationsnummer och kundnummer för att logga in.

Mina sidor

Nodras fiber

Johnny Eriksson, projektledare, förklarade hur Nodra bygger ett modernt och driftsäkert fibernät.

Vill du veta mer om Nodras fiber? Kontakta Johnny direkt på e-post: johnny.eriksson@nodra.se eller telefon: 011-15 36 58.

Bredband

Registrering och vägning av avfall

Toni Rosenberg, som arbetar som gruppchef på Nodra, informerade om status i arbetet med att inventera hämtställen och tagga upp alla kärl i flerbostadshus för att kunna registrera tömning av kärlen.

Inventering och tömningsregistrering

Toni berättade även om ett nytt projekt som handlar om vägning av avfall från flerbostadshus som har initierats av Hyresbostäder. Syftet är inte att ta betalt efter vikt utan att kunna använda statistiken som ett verktyg för insatser som förbättrar sopsorteringen. Mer information om det här projektet kommer framöver.

Hör av dig med frågor

Har du ytterligare frågor  som du inte har fått svar på är du välkommen att skicka in dem via formuläret.

    Anmäl dig till Nodra forum


    Dela sidan: