Nodra forum

Välkommen till Nodra Forum tisdagen den 12 oktober kl. 15.30–17.00 – ett digitalt forum för dig som äger eller förvaltar ett flerbostadshus. Var med live och ställ frågor via en chatt eller titta på inspelningen i efterhand. Anmäl dig för att få länk till både livesändning och inspelning.

Under Nodra forum kommer olika medarbetare på Nodra att berätta om pågående arbete eller beslut i frågor som berör dig som äger eller förvaltar ett flerbostadshus. Under forumet har du möjlighet att ställa dina frågor via en chatt. Du kan även skicka in dina frågor i förväg.

Några ämnen som vi kommer att ta upp

Taxor för avfall och VA 2022

Ny taxa för vatten och avlopp är beslutad av Norrköpings kommuns kommunfullmäktige. Det finns ett förslag på ny Avfallstaxa som ska beslutas av kommunfullmäktige. Vi berättar hur beslutad och föreslagen taxa påverkar tjänsterna och kostnaderna för flerbostadshus.

Nytt ansvar för returpapper

Efter årsskiftet har Nodra ansvar för att samla in returpapper, något som tidigare varit ett producentansvar. Ett brev om detta kommer att skickas ut till alla som äger flerbostadshus.

Nytt skyltsystem

Vi berättar hur Nodra jobbar med att införa det nya gemensamma nordiska skyltsystemet som ska göra det enklare att sortera avfallet rätt.

Öppen fiber = mer valfrihet för hyresgäster

Nodra erbjuder en stabil och framtidsäkrad fiberuppkoppling med stor valfrihet för hyresgäster. Vi berättar mer om fördelarna med öppen fiber.

Skicka in frågor eller förslag på ämnen

Vi kommer även att påminna om varför det är viktigt att regelbundet läsa av sin vattenmätare och hur det går i projektet med tömningsregistrering.

När du anmäler dig kan du lämna förslag på ämnen som du tycker att vi ska ta upp på Nodra forum. Du kan också ställa frågor i förhand om punkterna som vi kommer att ta upp.

Länk till livesändning och inspelning

Du kan vara med vid livesändningen den 12 oktober kl 15.30-17.00 eller så kan du se en inspelning av Nodra forum i efterhand, eller både och. Inspelningen kommer att kunna ses under en begränsad period.

I anmälan anger du en e-postadress som vi kommer att använda för att gör två e-postutskick till dig med:

  • länk till att delta vid livesändningen den 12 oktober (skickas dagen innan eller samma dag)
  • länk till inspelningen av Nodra forum (när den är publicerad på nodra.se)

Anmäl dig senast 10 oktober

Dina inskickade uppgifter kommer inte användas i något annat syfte än att skicka länken till forumet och inspelningen efteråt, om du inte gett din uttryckliga tillåtelse till något annat.

    Anmäl dig till Nodra forum


    Dela sidan: