Förändrad avfallstaxa vid årsskiftet

Nodra AB kommer att höja avfallstaxan från den 1 januari 2021. I filmklippet berättar affärsområdeschefen Anders Karlsson om höjningen och skälen till denna.

Överskottet är nu betalt till kunderna

Den kommunala avfallsverksamheten har drivits med kraftigt underskott under en 5-årsperiod. Det har funnits ett överskott som var tänkt att använda till att etablera en biogasanläggning. När etableringen inte blev av blev överskottet istället en skuld till avfallskollektivet. Skulden har nu återbetalats genom att vi har haft en låg taxa sedan 2016 och har använt överskottet för att täcka kostnaderna. Nuvarande taxa för ett hushåll i lägenhet, räknat på normalabonnemang, ligger 45 procent under snittet i Sverige.

Avfallstaxan behöver nu justeras för att åter få kostnadstäckning i verksamheten. En annan anledning till höjningen är kompensation för införandet av förbränningsskatt.

Höjningen vid årsskiftet 2020/2021 är på totalt 13,5 procent. Den fasta avgiften höjs med 10 procent medan de rörliga avgifterna höjs med 0-30 procent beroende på tjänst. De största höjningarna sker för småhusabonnemangen.

Läs den nya avfallstaxan för 2021

Den nya avfallstaxan (Avfallstaxa för Norrköpings kommun 2021) finns att läsa på:

Avgifter och regler för avfall

Beslutet om taxehöjningen fattades av kommunfullmäktige den 30 november och den nya taxan träder i kraft den 1 januari 2021.

Dela sidan: