Många upphandlingar inom avfallsområdet

Affärsområdeschef Anders Karlsson berättar om varför vi upphandlar så mycket inom avfallssidan just nu.

Avtalen går ut – nu behöver vi många nya partners

Många anbud från lokala entreprenörer – det hoppas Nodra på när vi nu upphandlar tjänster och material inom avfallsområdet till ett värde av 80 miljoner kronor per år. Sju stora upphandlingar kommer att genomföras de närmaste månaderna.

Det närmaste året löper flera avtal ut inom insamling, transport, behandling och materialförsörjning och Nodra arbetar därför intensivt med att handla upp nya partners inom avfallsområdet, för alla de områden vi inte genomför i egen regi.

Två av upphandlingarna, rörande insamling av avfall samt inköp av containrar har precis slutförts och vi kommer att skriva avtal med våra nya samarbetspartners före jul. En upphandling som handlar om transporttjänster planeras att annonseras i december och under vintern och våren 2021 kommer upphandlingar annonseras som rör behandlingstjänster, källsorteringsutrustning, avfallspåsar och avfallssäckar samt avfallskärl med tillbehör. Slutligen planerar vi för att upphandla hämtning av återbruksartiklar i slutet av våren/början av sommaren.

Läs senaste nyheten om upphandlingarna

Två upphandlingar klara – tillsammans skapar vi Sveriges bästa avfallsverksamhet!

Dela sidan: