Norrköpings kommun har en ny avfallsplan

Sedan i höstas finns en ny avfallsplan för Norrköpings kommun. I filmklippet berättar Karin Swärd om vad en avfallsplan är och vad den innehåller.

Nu är Norrköpings kommuns nya avfallsplan färdig och beslutad. I en avfallsplanen anges mål och strategier för avfallshanteringen i kommunen.

Här formuleras åtgärdsförslag och ansvarsfördelning mellan kommunala förvaltningar och bolag. Avfallsplanen finns även för att beskriva den nuvarande avfallshanteringen i kommunen, både den som sker inom det kommunala renhållningsansvaret, inom ramen för producentansvaret samt i verksamheter.

Avfallsplanen är en del av den kommunala renhållningsordningen som varje kommun är skyldig att ha. I den ingår även föreskrifter för avfallshanteringen.

12 mål

I den nya avfallsplanen finns 12 olika mål. Målen rör dessa områden:

 • Reparationer och återbruk
 • Resurssnål livsstil
 • Dela på grejerna!
 • Socialt ansvar
 • Minska hushållsavfallet
 • Minska det kommunala avfallet
 • Sortera och minska byggavfallet
 • Miljö och kvalitet i upphandlingar
 • Minska nedskräpningen
 • Avfallshantering i samhällsbyggnadsprocessen
 • Sveriges bästa avfallshantering
 • Utreda gamla tippar

Du kan få en överblick av de olika målen i kortversionen av den nya avfallsplanen. Du kan också läsa målen och dess åtgärder i sin helhet i den fulla versionen av avfallsplanen.

Kortversion av den nya avfallsplanen

Avfallsplan med bilagor

Dela sidan: