Nu inför vi tömningsregistrering vid Flerbostadshus

I filmklippet berättar Tone Agnarek, utredningsingenjör på Nodra, om arbetet med att inventera och införa tömningsregistrering på hämtställen vid flerbostadshus och verksamheter.

För drygt ett år sedan påbörjade Nodra projektet med att inventera och tagga upp avfallskärl hos flerbostadshus och verksamheter med abonnemang för hushållsavfall. Nu är innerstan nästan färdig och sammantaget har ungefär hälften av alla hämtställen blivit inventerade och fått nya taggar och etiketter. En sopbil har även blivit utrustad och börjat köra med tömningsregistrering.

Vid inventeringen tittar vi på:

  • Antalet soptunnor på platsen och hur stora de är.
  • Vilka tunnor som hör till vilken kund.
  • Om någon måste bytas ut på grund av ålder eller skada.
  • Om benämningen och platsen för hämtstället stämmer med våra register.
  • Om dragvägen stämmer med de uppgifter vi har sedan tidigare.

Tömningsregistrering

Inventeringen är ett första steg inför att det ska bli möjligt med tömningsregistrering för hämtstället. Tömningsregistrering innebär att en tagg (formellt kallat RFID-chip) fästas på varje soptunna. När soptunnan sedan hängs på sopbilen och töms skapas en typ av digitalt kvitto på att tömningen är utförd.

Syftet med att införa tömningsregistrering är att öka kvaliteten på avfallshämtningen och det möjliggör också bättre statistik för Nodra över tömningar samt avvikelser. Denna typ av tagg sitter sedan några år på tunnorna hos småhus (villor och fritidshus) i kommunen.

Inventering och tömningsregistrering

Dela sidan: