Vi bygger Sveriges bästa Returpunkt

Sveriges bästa Returpunkt och en helt ny arbetsplats för Nodra

Nodra har satt upp ett högt mål om att bli Sveriges bästa kommunala avfallverksamhet och då måste vi förstås också bygga Sveriges bästa Returpunkt. Målet är att få alla vi som bor i Norrköping att klättra på avfallstrappan genom att materialåtervinna avfall, återbruka produkter och allra helst genom att konsumera smartare så att vi tillsammans kan minska uppkomsten av avfall överhuvudtaget.

Den nya Returpunkten som öppnar under 2022 ska ersätta den som idag ligger på Stohagsgatan. Den kommer att anläggas inom Risängen, nära stora vägar och blir därmed lätt att hitta och åka till. Förutom att bygga en modernare Returpunkt med större fokus på återvinning och återbruksaktiviteter, kommer anläggningen också att rymma personalbyggnad, lager och parkeringar för Nodras sopbilar. Det är också här som det avfall som samlas in från Norrköpings hushåll kommer att lastas om för transport till olika behandlingsanläggningar.

Trygga, smarta och säkra trafiklösningar

Returpunkten på Stohagsgatan tar årligen emot nästan 300 000 besökande fordon. Det är därför viktigt att vi utformar den nya Returpunkten och vägar till området så att inte anläggningen och trafiken ger upphov till störningar och att den är säker både för besökare och personal.

På Returpunkten kommer du som besökare aldrig behöva möta lastbilar eller lastmaskiner utan besökare och tung trafik kommer att ha separata in- och utfarter och även vara helt åtskilda inom verksamhetsområdet.

Returpunkten kommer också att ha en smart intern logistik där olika avfallsslag hanteras på skilda delar av anläggningen och på ett sådant sätt att lukt och buller minimeras. En stor och viktig förbättring är också att den nya Returpunkten inte kommer att orsaka köer på allmän väg utan all köbildning kommer att rymmas inom anläggningen.

Hållbarhet i alla led

I projektet har vi satt en hög ambitionsnivå vad gäller hållbarhet miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Grundfunktionen i hela anläggningen är förstås att vi ska hjälpa alla våra kunder att bli mer hållbara genom att erbjuda dem möjligheter att på ett enkelt och smidigt sätt källsortera sitt avfall högt upp i avfallstrappan.

Den nya Returpunkten kommer att innehålla flera byggnader och även här tänker vi hållbarhet. Vi bygger i miljömässigt smarta material med låg miljöpåverkan. Material som är möjliga att underhålla och till sist återvinna. Vi bygger dem också med en kvalitet och en estetik som gör att vi får njuta av dem länge.

Den nya Returpunkten kommer också att präglas av social hållbarhet. Genom att erbjuda människor som idag står vid sidan av arbetsmarknaden en möjlighet till arbete inom återvinning kan vi hjälpa till att stärka människor och minska arbetslösheten samtidigt som vi kan höja servicegraden och förbättra återvinningsresultatet.

Vi bygger helt enkelt Sveriges bästa Returpunkt!

Dela sidan: