Nodra forum 2022

Den 14 november anordnades årets Nodra Forum – ett forum för dig som äger eller förvaltar ett flerbostadshus. Under den fysiska informationsträffen informerade vi om aktuella ämnen inom Avfall, VA och fiber.

Nodra forum genomfördes måndag den 14 november klockan 14.30-16.00 i Hemerycksalen i Louis de Geer.  Programpunkterna och presentationen hittar du nedan. Stort tack till alla som deltog!

Presentation Nodra forum 2022

Presentationen från Nodra forum 2022 laddar du ner via länken nedan.
Nodra forum 2022

Programpunkter

VA-taxan

Vi berättar om förändringarna i VA-taxan inför 2023. Den beslutade VA-taxan för 2023 finns att läsa här på vår webbplats:
Avgifter för vatten

Avfallstaxan

Vi berättar om förändringarna i avfallstaxan inför 2023. Den beslutade avfallstaxan för 2023 finns att läsa här på vår webbplats:
Avgifter och regler för avfall

Nodras fiber

Nodra erbjuder framtidens fiberuppkoppling, en stabil och pålitlig fiber som levererar utlovad kapacitet med stor valfrihet för hyresgäster. Vi berättar mer om Nodras erbjudande och vår pågående satsning på flerbostadshus.

Bredband

VA-arbeten

Varför gräver vi så mycket? Vad innebär arbetet med att förnya vårt ledningsnät? Det är frågor som vi kommer att ge svar på under Nodra forum 2022.

Planerade och pågående VA-arbeten

Avfallsminimering

Tidigare i år inledde vi ett samarbete med Hyresbostäder och EON för att minska restavfallet – ett samarbete för att nå Avfall Sveriges mål om att minska mat- och restavfallet med 25% till 2025, jämfört med 2015. Vi berättar mer om samarbetet och hur vi arbetar med att minska avfall.

Samarbete med E.ON och Hyresbostäder

Obligatorisk matavfallsinsamling

Från och med den 1 januari blir fastighetsnära matavfallsinsamling obligatorisk. Vi berättar mer på Nodra forum 2022.

Sammanfattning från Nodra forum:
Från och med 1 januari 2024 är det obligatoriskt att ha fastighetsnära matavfallsinsamling. Ansvaret för att utreda det nya kravet faller på kommunerna. Det du som fastighetsägare kan göra är att börja planera och se till att det finns utrymme i soprummen om du idag inte redan har matavfallsinsamling. Mer information om detta kommer under 2023.

Fastighetsnära förpackningsinsamling

Förändringar gällande krav på förpackningsinsamling träder snart i kraft. Vi berättar mer på Nodra forum 2022.

2024 tar kommunerna över insamlingen av hushållens förpackningsavfall

Vad finns i soppåsen?

Nodra utför regelbundna plockanalyser, analyser över vad som finns i invånarnas soppåsar. Vi tittar på hur den senaste plockanalysen såg ut med fokus på flerbostadshus. Se statistiken över den senaste plockanalysen här på vår webbplats.

Vad finns i soppåsen?

Dela sidan: