19 november, 2020 kl 07:25

Den 19 november är FN:s världstoalettdag, vars syfte är att uppmärksamma sanitetsfrågor runt om i världen. I Sverige har vi tillgång till både toaletter och rent vatten. Här fokuserar vi…

18 november, 2020 kl 08:46

Vi har nu inlett projektet “Grön barriär” med målet att år 2030 ska reningsverket vara dolt från Norra promenaden och Inre hamnen. Den gröna barriären av träd, buskar och klätterväxter…

13 november, 2020 kl 15:05

Häromdagen redovisade Naturskyddsföreningen sin undersökning av förekomsten av det miljöfarliga ämnet PFAS i dricksvattnet runt om i Sverige. Anledningen till undersökningen var att den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) tidigare…

12 november, 2020 kl 12:39

Hur väl känner Norrköpingsborna till hur man ska källsortera? För att ta reda på det kommer vi att åter igen samla in soppåsar från kunder och analysera hur det ser…

9 november, 2020 kl 15:24

Från och med idag har allmänhet, myndigheter och organisationer möjlighet att tycka till om förslaget till nya avfallsföreskrifter för Norrköpings kommun. I avfallsföreskrifterna regleras hur avfall ska sorteras, hur kärl…

12 oktober, 2020 kl 09:45

Under söndagen den 11 oktober blev Nodra uppmärksammade på att det låg olja på ytan i Motala ström. Nodra hittade sedan tillsammans med Räddningstjänsten källan till oljeutsläppet som visade sig…

8 oktober, 2020 kl 15:44

Många anbud från lokala entreprenörer – det hoppas Nodra på när vi nu upphandlar tjänster och material inom avfallsområdet till ett värde av 80 miljoner kronor per år. Sju stora…

14 september, 2020 kl 13:01

En vanlig fråga till oss så här års är vad man gör av sin fallfrukt från trädgården. Det allra bästa är förstås att äta upp den eller laga någon god…

4 september, 2020 kl 14:26

För att kunna fortsätta ha en trygg och säker leverans av våra vatten- och avloppstjänster behöver ledningarna i Norrköping succesivt renoveras eller bytas ut. Per Narveby, programansvarig, leder arbetet med...

5 augusti, 2020 kl 14:54

Vi befinner oss just nu i den så kallade rötmånaden då värmen gör att maten löper extra stor risk att bli förstörd. Att behöva slänga mat är mycket onödigt, både…

1 2 3 5