28 april, 2023 kl 07:56

Välkommen att lämna synpunkter kring Nodra Park. Nodra AB planerar att ansöka om tillstånd för att anlägga en ny avfallsanläggning samt returpunkt i Norrköping, inom fastigheterna Risängen 2:3 och Sylten…

11 april, 2023 kl 13:06

Nodra justerar öppettiderna på samtliga fem returpunkter i kommunen från och med den 21 april. I och med att Nodra kontinuerligt ser över och optimerar verksamheten anpassas därför öppettiderna på...

28 mars, 2023 kl 15:19

Det ska bli enklare för hushållen att sortera sitt förpackningsavfall. Det är syftet med den nya förordningen om producentansvar för förpackningar som regeringen beslutade om i juni 2022. Den innebär...

20 mars, 2023 kl 10:52

Våra kunder är viktiga för oss och vi behöver vara lyhörda för synpunkter från dem. Vi har nu lyssnat på våra företagskunder och från och med 1 april erbjuder vi…

25 januari, 2023 kl 15:50

Den 1 februari öppnar Ge & Ta byggmaterial på Returpunkt Åby. Dit kan privatpersoner och företag komma och lämna byggmaterial som de inte längre har behov av men som någon…

19 januari, 2023 kl 14:21

Den senaste tiden har det diskuterats mycket plast i nyheterna – bara 10 procent av all plast som sätts på marknaden återvinns. Därför behöver vi just din hjälp att försöka…

2 december, 2022 kl 09:59

I samarbete med företaget Skop har vi nyligen skickat ut enkäter till ett stort antal slumpmässigt utvalda VA- och avfallskunder. Vi har skickat ut enkäter till 600 vatten- och avloppskunder…

1 december, 2022 kl 13:26

Vi har sedan en tid ett nytt arbetssätt gällande våra latrintunnor. Våra kunder behöver numera intyga att latrintunnan endast innehåller kiss, bajs och toalettpapper innan hämtning. Det har gett resultat!...

29 november, 2022 kl 11:26

Från och med 1 december 2022 inför Nodra AB automatisk fakturering för företag och verksamheter som besöker någon av Norrköpings returpunkter. I och med detta tar vi bort företagskorten som…

10 november, 2022 kl 08:46

EU har sedan februari 2022 antagit ett stort antal sanktioner mot Ryssland och Belarus, bland annat sanktionsförordningen som berör upphandlingsområdet. Sanktionsförordningen innebär att det är förbjudet att tilldela offentliga kontrakt…