6 maj, 2022 kl 13:42

Norrköping och Nodra är värdstad för Avfall Sveriges årsmöte 2022 och förberedelserna är i full gång! Den 30 maj till 1 juni samlas branschkollegor inom avfall från hela Sverige här…

22 mars, 2022 kl 09:54

Världsvattendagen instiftades av FN 1992 och sker den 22 mars varje år för att sätta fokus på betydelsen av färskvatten och för att verka för ett hållbart hanterande av färskvatten….

14 februari, 2022 kl 16:50

Internationellt centrum för lokal demokrati, ICLD har beviljat Norrköpings kommun 240 000 kronor för att starta ett samarbete om demokrati med kommunen Bihac i Bosnien Hercegovina. Tyngdpunkten för partnerskapet med…

14 januari, 2022 kl 09:23

Bor du i Vånga med omnejd och saknar en fiberanslutning? Då är du del av vår kampanj för att förtäta Norrköpings kommun med fiber! Passa på att ansluta dig till…

7 september, 2021 kl 08:10

Uppdaterat 19 oktober: Samrådet pågick fram till den 18 oktober. Vi kommer att sammanställa samrådsunderlaget och inkomna synpunkter från samrådsprocessen i en samrådsredogörelse som vi bifogar ansökan om tillstånd. Slottshagens...

6 juli, 2021 kl 10:43

Nodra står nu redo att fortsätta leverera bra vardagar till alla invånare i Norrköpings kommun under flera år framåt. Avtal har tecknats med flera stora och små, nya och redan…

18 juni, 2021 kl 15:02

Nodra går ihop med över 100 kommuner och vatten- och avloppsorganisationer i Sverige för att kommunicera vattnets värde och ge tips för en mer hållbar vattenanvändning. Vatten är vår viktigaste…

8 juni, 2021 kl 15:00

Avfall Sverige, vår branschorganisation, har i samarbete med andra nordiska avfallsorganisationer tagit fram ett gemensamt skyltsystem för att göra det lättare när du sorterar. Nu har vi börjat att sätta…

7 april, 2021 kl 12:12

Redan år 2020 nådde Norrköping regeringens bredbandsmål som beskriver att 98 % av folkbokförda adresser och företag år 2025 ska ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s. Förutom att…

18 november, 2020 kl 08:46

Vi har nu inlett projektet “Grön barriär” med målet att år 2030 ska reningsverket vara dolt från Norra promenaden och Inre hamnen. Den gröna barriären av träd, buskar och klätterväxter…