5 juli, 2022 kl 14:00

Hjälp våra sophämtare att få en bra arbetsmiljö i sommar. Här kommer en lista på saker som kan vara bra att tänkta på när det gäller dina sopkärl. Klipp buskar,…

21 juni, 2022 kl 07:26

Efter returpunkt Norrköpings flytt till Fiskeby har Nodra tagit emot synpunkter från boende i närområdet om att ljudnivån från returpunkten är för hög. Efter noggrann utredning har det nu beslutats…

1 juni, 2022 kl 09:41

Det är nu ovanligt torrt i markerna samtidigt som juni är en av månaderna då svenskarna använder som mest vatten. Grundvattennivåerna är låga i Simonstorp, Kvarsebo, Strömsfors, Krokek och Lilla...