25 januari, 2023 kl 15:50

Den 1 februari öppnar Ge & Ta byggmaterial på Returpunkt Åby. Dit kan privatpersoner och företag komma och lämna byggmaterial som de inte längre har behov av men som någon…

19 januari, 2023 kl 14:21

Den senaste tiden har det diskuterats mycket plast i nyheterna – bara 10 procent av all plast som sätts på marknaden återvinns. Därför behöver vi just din hjälp att försöka…

2 december, 2022 kl 09:59

I samarbete med företaget Skop har vi nyligen skickat ut enkäter till ett stort antal slumpmässigt utvalda VA- och avfallskunder. Vi har skickat ut enkäter till 600 vatten- och avloppskunder…

1 december, 2022 kl 13:26

Vi har sedan en tid ett nytt arbetssätt gällande våra latrintunnor. Våra kunder behöver numera intyga att latrintunnan endast innehåller kiss, bajs och toalettpapper innan hämtning. Det har gett resultat!...

29 november, 2022 kl 11:26

Från och med 1 december 2022 inför Nodra AB automatisk fakturering för företag och verksamheter som besöker någon av Norrköpings returpunkter. I och med detta tar vi bort företagskorten som…

10 november, 2022 kl 08:46

EU har sedan februari 2022 antagit ett stort antal sanktioner mot Ryssland och Belarus, bland annat sanktionsförordningen som berör upphandlingsområdet. Sanktionsförordningen innebär att det är förbjudet att tilldela offentliga kontrakt…

7 november, 2022 kl 09:34

I juli beslutade regeringen om nya regler som innebär att kommunerna år 2024 tar över ansvaret för att samla in hushållens förpackningsavfall, och att så kallad fastighetsnära insamling ska ske…

18 oktober, 2022 kl 09:17

Returpunkterna i Norrköping har problem med att många inte sorterar sitt trädgårdsavfall rätt. Allt för ofta slängs plast och andra föremål som inte kan komposteras i containern för trädgårdsavfall. På…

29 september, 2022 kl 09:03

Som en åtgärd för att minska matsvinnet i världen har FN tagit initiativ till Internationella matsvinnsdagen. Dagen infaller idag, den 29 september, världen över. Matsvinn uppstår i hela livsmedelskedjan, från…

15 september, 2022 kl 13:16

Under semesterperioden drabbades Norrköping med omnejd av två kraftiga regn. Det har resulterat i att flertalet fastigheter runt om i kommunen har fått skador som exempelvis översvämmade källare. Hundratals ärenden har…