2024 tar kommunerna över insamlingen av hushållens förpackningsavfall

Publicerad 7 november 2022 kl 09:34

I juli beslutade regeringen om nya regler som innebär att kommunerna år 2024 tar över ansvaret för att samla in hushållens förpackningsavfall, och att så kallad fastighetsnära insamling ska ske senast 1 januari 2027. Vi påbörjar nu arbetet med att se över hur detta kan göras på ett så bra sätt som möjligt för hushållen i Norrköping.

Det nya systemet innebär nya roller för kommuner och producenter. Kommunerna tar över ansvaret för insamlingen från producentansvarsorganisationerna som kommer att ge en ersättning för insamlingen till kommunerna.

– Vi ser fram emot att ta över insamlingsansvaret och ta ett helhetsgrepp om hushållens avfall, det är något som vi har väntat på länge! Sedan 2016 har vi kunnat erbjuda hushåll i villor och radhus fastighetsnära förpackningsinsamling med fyrfackstunnor. På sikt kommer fler hushåll kunna lämna förpackningar nära sitt hem vilket kommer öka utsorteringen och därmed materialåtervinningen, säger Karin Swärd, projektledare för Nodras utredning om förbättrad förpackningsinsamling

Vi påbörjar nu utredning och återkommer med mer information

Nu när beslutet är fattat börjar arbetet i varje kommun med att se över och planera för hur fastighetsnära insamling ska kunna genomföras på ett bra sätt. I Norrköping har vi stora utmaningar i de centrala delarna av staden eftersom det är trångt om yta.

– Många kommer att behöva samarbeta för att hitta lösningar som fungerar i praktiken. Men hur dessa lösningar kommer att se ut vet vi i nuläget inte. Vi påbörjar nu arbetet med att se över hur fastighetsnära insamling kan göras på ett så bra sätt som möjligt för hushållen. Det ska vara lätt att lämna sina förpackningar till återvinning. Vi återkommer med mer information framöver, säger Karin Swärd.

Är du ägare till flerbostadshus?

Välkommen att delta på årets Nodra Forum – ett forum för dig som äger eller förvaltar ett flerbostadshus. Under forumet kommer Karin Swärd att prata om det kommande kravet på fastighetsnära förpackningsinsamling och obligatorisk matavfallsinsamling från 2024. Anmäl dig senast den 10 november.

Nodra Forum 2022

Ansvarsfördelning insamling kommunalt avfall

Till nyhetslistan

Dela nyheten: