Årlig inspektion på Norrköpings dricksvattenanläggningar

Publicerad 21 november 2018 kl 14:29

I dag den 21 november så rapporterar flera media om att ungefär var femte dricksvattenanläggning i Sverige inte fick något tillsynsbesök under förra året, trots att reglerna säger att det ska göras årligen.

Nodras anläggningar är en av de som faktiskt får årliga tillsynsbesök. De årliga besöken av kommunens livsmedelsinspektörer är en viktig del i Nodras arbete med vattenkvalité och hygien vid våra dricksvattenanläggningar.

Livsmedelsinspektörer tittar då på våra rutiner kring allt från hur vi sköter rengöring av anläggningarna till hur vi kontrollerar kvalitén på dricksvattnet som levereras till våra kunder. Inspektörsbesöken är ett bra verktyg som driver oss att ständigt utveckla och förbättra vårt arbete.

Till nyhetslistan

Dela nyheten: