Avloppsvatten blir till el och värme

Publicerad 25 januari 2018 kl 09:00

Förra året installerades en anläggning på Slottshagens reningsverk som omvandlar avloppsvatten till el och värme.

När avloppsvattnet renas på reningsverket bildas det metangas. Den gasen omvandlas till fordonsgas, eller biogas som den också kallas, som sedan används för att driva Norrköpings stadsbussar. Men eftersom reningsverket producerar mer gas än vad som efterfrågas så eldades motsvarande 1 Gigawattimme (1 GWh) upp, vilket var ett stort slöseri.  När metangasen eldas upp omvandlas den till koldioxid som är en svagare växthusgas än metan och därmed bidrar mindre till uppvärmning av klimatet.

– Vi ville hitta ett sätt att ta tillvara på den energi som vi producerar istället för att bara elda upp den och värma upp luften för kråkorna, säger Magnus Eliasson, driftingenjör på Norrköping Vatten och Avfall.  Så vi installerade tillsammans med det lokala företaget Againity ett ytterligare steg i vår reningsprocess som tar till vara på energin i biogasen.

Det nya processteget omvandlar något som tidigare var en restprodukt till el och värme, som sedan används för att driva reningsverket.  Anläggningen ligger i framkant inom innovativa lösningar inom vatten- och energibranschen, vilket det stora intresset och mängden studiebesök som har varit under hösten vittnar om.

– Både offentliga verksamheter och privata aktörer har kommit till Slottshagens reningsverk för att se anläggningen, säger David Frykerås, vd på Againity som är leverantör av installationen.  De som reste längst för att se anläggning är nog en delegation som kom hela vägen från Colombia.

– Vi gör ingen vinst på anläggningen eftersom elpriserna är så låga, säger Magnus Eliasson. Men det ger en skön magkänsla att gå i framkant när det gäller miljönytta och att utveckla metoder för att omvandla restprodukter till något värdefullt.

Till nyhetslistan

Dela nyheten: