Bullerplank byggs för att sänka bullernivåerna vid returpunkt Norrköping

Publicerad 21 juni 2022 kl 07:26

Efter returpunkt Norrköpings flytt till Fiskeby har Nodra tagit emot synpunkter från boende i närområdet om att ljudnivån från returpunkten är för hög. Efter noggrann utredning har det nu beslutats att ett bullerplank ska byggas på returpunktens område för att sänka bullernivån.

Nodra flyttade returpunkt Norrköping från Risängen till Fiskeby under sommaren 2021. Under hösten hörde de boende i närområdet av sig om att ljudnivån var väldigt hög.

– Vi ska se till att de boende kring returpunkten har en bra vardag och vi har därför lyssnat och tagit till oss synpunkterna. Under våren tillsatte vi därför en utredning där vi undersökte hur vi kunde tillmötesgå klagomålen, säger Peter Nimrodsson enhetschef för drift och underhåll på Nodra.

Nodra har med konsulten Akustikkonsultens hjälp låtit genomföra en bullerutredning för returpunkten. Bullerutredningen visar att ljudnivån är som mest 50 dBA, vilket överskrider riktvärdet för helgdag som är 45 dBA inom ett bostadsområde. Beräknad ljudnivå klarar riktvärdet för dagtid på vardagar.

Det framkommer också att tömning av liten container i stor container beräknas orsaka högst ljudnivå. Det är även det ljud som uppkommer vid detta moment som vi har fått in mest klagomål på.

Vi har, efter noggrann utredning, kommit fram till att ett bullerplank är det alternativ som anses ge bra effekt mot störningen, samtidigt som den är kostnadseffektiv och går att genomföra relativt snabbt.

– Det är viktigt att notera att ljudet inte kommer att försvinna helt då vi fortsättningsvis måste kunna tömma containrarna. Däremot kommer ljudnivåerna sjunka till de godkända värdena på 45 dBA för helgdagar, säger Peter Nimrodsson.

154 meter långt plank

Bullerplanket kommer att byggas på returpunktens område längst Fiskebyvägen. Det blir 5 meter högt och 154 meter långt. Eventuellt kan det komma att delas upp i två plank på sammanlagt samma längd.

Bygget av planket beräknas börja i september och ska stå klart senast den 31 oktober 2022. Bygget kommer inte påverka dig som besöker returpunkten.

Byggnads- och miljöskyddsnämnden har godkänt Nodras förslag på åtgärd.

Till nyhetslistan

Dela nyheten: