Enkät till anslutna verksamheter i Söderköping

Publicerad 15 december 2020 kl 10:46

Slottshagens reningsverk tar emot avloppsvatten från hushåll och verksamheter i både Norrköping och Söderköping. Nu har vi skickat ut en enkät till anslutna verksamheter i Söderköping för att samla in aktuella uppgifter om användning av processkemikalier.  

Ni som är verksamhetsutövare i Söderköping och är anslutna till det kommunala ledningsnätet ska ha fått ett mejl från oss med en enkät som vi ber er fylla i och skicka tillbaka tillsammans med en kemikalieförteckning.

Läs gärna mer i broschyren “Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och verksamheter” som ni hittar på sidan om avloppsvatten från verksamheter.

Avloppsvatten från verksamheter

Uppströmsarbete

Det är viktigt att alla som är anslutna till ett kommunalt avloppsnät hjälps åt att förhindra att oönskade ämnen tillförs avloppssystemet. Denna form av förebyggande arbete kallas allmänt för uppströmsarbete. Genom att bedriva ett bra uppströmsarbete kan tillförseln av svårnedbrytbara föroreningar och andra oönskade ämnen till reningsverken förhindras redan vid källan.

På Nodra arbetar vi på olika sätt med uppströmsarbete, bland annat genom att regelbundet samla in aktuell information om anslutna verksamheter.

 

 

Till nyhetslistan

Dela nyheten: