Förbättrade villkor för våra företagskunder på returpunkterna

Publicerad 20 mars 2023 kl 10:52

Våra kunder är viktiga för oss och vi behöver vara lyhörda för synpunkter från dem. Vi har nu lyssnat på våra företagskunder och från och med 1 april erbjuder vi dem att lämna kyl och frys, ljuskällor, sorterat elavfall, småbatterier och vitvaror kostnadsfritt även på Returpunkt Norrköping.

Den 1 december 2022 införde vi automatisk fakturering för företagskunder som besöker våra returpunkter. I samband med införandet begränsades möjligheten för dessa kunder att kostnadsfritt kunna lämna kyl och frys, ljuskällor, sorterat elavfall, småbatterier och vitvaror. Då dessa fraktioner omfattas av producentansvaret och hanteras av Elkretsen behövde vi fortsatt kunna erbjuda alla våra kunder en möjlighet att kostnadsfritt kunna lämna det på returpunkten, vilket blev på Returpunkt Åby.

Miljöaspekten – ett tungt argument

Sedan införandet har flertalet kunder framfört synpunkter att vi bara tar emot fraktionerna kostnadsfritt i Åby. Det främsta argumentet är miljö och ekonomi, där man framhävt den negativa påverkan på miljön när de behöver åka från andra sidan staden för att lämna exempelvis kyl och frys i Åby.

Vi har utifrån kundernas synpunkter och önskemål utvärderat möjligheten att justera sensorns placering på Returpunkt Norrköping och kan från och med 1 april erbjuda företagen att kostnadsfritt lämna dessa fraktioner även där.

Om företagen besöker någon av våra andra tre returpunkter för att lämna avfall som hanteras av Elkretsen, kommer besöket fortsättningsvis att automatiskt faktureras.

Till nyhetslistan

Dela nyheten: