Gemensamt skyltsystem för avfallssortering

Publicerad 8 juni 2021 kl 15:00

Avfall Sverige, vår branschorganisation, har i samarbete med andra nordiska avfallsorganisationer tagit fram ett gemensamt skyltsystem för att göra det lättare när du sorterar. Nu har vi börjat att sätta upp skyltar på våra Returpunkter enligt det nya systemet. 

Den 1 juli 2020 lanserade Avfall Sverige det nya gemensamma skyltsystem för avfallssortering. De nya skyltarna ska göra det enkelt för alla att sortera rätt. Målet är ökad återvinning och ökade möjligheter att nå en cirkulär ekonomi. Närmare 100 symboler har tagits fram för att användas på soptunnor, på återvinningscentraler och på förpackningar.

Nya skyltar på Returpunkterna

Planen är att vi kommer att sätta upp de nya skyltarna på Returpunkterna under hösten, men redan nu har vi satt upp några nya skyltar. Vi har bytt namn på deponi till Betong, glas och keramik för att det tydligare säger vilken typ av avfall som ska läggas där.

Vi har även infört sortering av en ny fraktion, nämligen hårdplast. I containern för hårdplast lägger du saker som inte är en plastförpackning, till exempel plastmöbler, pulkor, plasthinkar och blomkrukor. Den insamlade plasten blir nya produkter av plast.

Skyltar för betong, glas och keramik samt en skylt för hårdplast

Du hittar mer information om det nya skyltsystemet på avfallsverige.se

Vi kommer även att sätta upp skyltar enligt det nya skyltsystemet i miljörum i takt med att vi ersätter trasiga eller blekta skyltar, eller där vi sätter upp helt nya skyltar.

Till nyhetslistan

Dela nyheten: