Hjälp oss sortera ut plasten!

Publicerad 19 januari 2023 kl 14:21

Den senaste tiden har det diskuterats mycket plast i nyheterna – bara 10 procent av all plast som sätts på marknaden återvinns. Därför behöver vi just din hjälp att försöka vända trenden!

Plast används till väldigt mycket. Dels finns det plastförpackningar som till exempel schampoflaskan eller påsen runt fruktostlimpan. I Norrköping samlar vi in plastförpackningar via fyrfackskärl, i kärl avsedda för plastförpackningar och återvinningsstationer. Den här plasten skickas till största delen till återvinning och används till nya förpackningar. Sen finns det även annan plast såsom plastmöbler eller blomkrukan i plast. Den sortens plastprodukt tar vi emot på våra returpunkter där vi sorterar ut det som kan materialåtervinnas och det som ska skickas till förbränning.

Stort ansvar ligger på producenten

Även om vi idag inte kan återvinna all plast, precis som nyheterna har tagit upp den senaste tiden, är det viktigt att samla in plasten för att kunna återvinna den plast som går. Självklart ligger ett stort ansvar på producenten som behöver se över hur de kan tillverka plast som går att återvinna i mycket större utsträckning än idag. Så att vi slipper skicka plats till förbränning. Läs mer om vad vår branschorganisation Avfall Sverige föreslår som åtgärder för att minska på plast som förbränns och i stället kan återvinnas:
Systemförändring krävs för cirkulär plasthantering

Nodra arbetar aktivt med lösningar

Vi på Nodra arbetar också för att få en så bra hantering av plasten som möjligt. Dels samlar vi som nämnts ovan in plast som inte är förpackningar, och tillsammans med Hyresbostäder och Eon startade vi på Nodra under 2022 ett uppdrag där vi tillsammans ska skapa lösningar för att minska plast i avfallet. Mer information om samarbete finns i en tidigare artikel:
Samarbete med Hyresbostäder och E.on ska minska restavfallet

Under 2021 samlade vi in sopor från Norrköpingsborna för att se vad soppåsarna innehöll. Här kan du läsa om resultatet från den undersökningen:
Vad finns i soppåsen?

Till nyhetslistan

Dela nyheten: