Indexjustering av avfallstaxan 2020

Publicerad 4 oktober 2019 kl 16:45

Från och med den 1 januari 2020 justeras avfallstaxan i Norrköping med i genomsnitt cirka 3 %, vilket motsvarar de ökande kostnaderna för Nodras avfallsverksamhet det senaste året. Ökningen beror på generella prisökningar hos våra insamlings- och behandlingsentreprenörer.

Taxejusteringen sker på abonnemangens fasta avgifterna för både småhus och flerbostadshus, vilket gör att dessa stiger mer än tre procent. Inga andra taxor kommer att påverkas av justeringen. Se våra prisuppgifter nedan för att se skillnaden mellan nuvarande kostnad samt nästa år.

Senast Nodra (tidigare Norrköping Vatten och Avfall) genomförde en taxeändring var år 2015 då avgifterna i genomsnitt sänktes. Framförallt skedde en större sänkning i taxorna för flerbostadshus.

Nuvarande fast avgift (kr/år) Ny avgift (kr/år) 
Småhus helår 600 680
Småhus fritid 300 340
Lägenhet 300 340
Verksamhet  150 170

 

Nuvarande total avgift (kr/år) Ny total avgift
Prisexempel Fyrfacksabonnemang 2 100 2 180

 

 

Här hittar du våra nuvarande avgifter för avfall

Till nyhetslistan

Dela nyheten: