Information till dig som har en avloppspump på din tomt!

Publicerad 10 maj 2019 kl 13:29

Nu i veckan har Nodra skickat ut information till alla våra kunder som har en pump för tryckavlopp installerad på tomten. Tryckavlopp är en teknik för att pumpa avloppsvattnet från tomten till Nodras avloppsledningar.

I informationsmaterialet som skickades ut kan fastighetsägaren bland annat läsa om hur de undviker att det blir stopp i avloppspumpen, vad de ska göra om pumpen inte ska användas under en längre period samt vad de ska göra om larmindikatorn larmar.

Broschyr om avloppspump

I informationen står det att det är viktigt att kontrollera batterierna i larmet. Denna information gäller endast de kunder som har en larmindikator som ser ut enligt nedan.

De andra modellerna har inga batterier.

 

Larmindikator med batterier.

 

 

Till nyhetslistan

Dela nyheten: