Ingen risk för vattenbrist

Publicerad 14 april 2020 kl 12:29

Det är inte brist på kemikalier och det finns ingen påverkan på dricksvattenproduktionen i Norrköping.

På en presskonferens igår den 13 april, nämnde MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, vilka risker som finns om det skulle bli brist på kemikalier till dricksvattenproduktionen. Detta uttalande förtydligades senare med att ingen ska behöva vara orolig över ett sådant tänkt scenario.

Sveriges kommuner har inga problem med dricksvattenförsörjningen. En säker dricksvattenproduktion är en del av alla kommuners kontinuitetsplanering under pågående kris och kommer att prioriteras före annan industri ifall det verkligen någon gång skulle uppstå någon form av brist.

Vi på Nodra, liksom övriga kommuner och vattenbolag i Sverige, följer förstås frågan noga tillsammans med MSB, Livsmedelsverket och Svenskt Vatten.

Läs vår branschorganisation Svenskt Vattens uttalande:

Dricksvattenförsörjningen är trygg (på Cirkulation.se) 

Till nyhetslistan

Dela nyheten: