Insamling av förpackningar och returpapper från flerbostadshus från 1 januari 2024

Publicerad 14 september 2023 kl 09:03

Uppdaterad 18 september 2023 kl 13:15

Regeringen har beslutat att kommunerna tar över ansvaret från producenterna att samla in hushållens förpackningsavfall från den 1 januari 2024. Vi kommer att teckna auktorisationsavtal med entreprenörer för att samla in förpackningar och returpapper från flerbostadshus.

Det är bara de entreprenörer som är anslutna till auktorisationssystemet som får samla in förpackningar och returpapper i tunnor/kärl från flerbostadshus från den 1 januari 2024.

Du som är fastighetsägare för flerbostadshus kommer att få ett brev från oss i början av vecka 38 med kortfattad information om ansvarsövertagandet och auktorisationssystemet.

Att ha fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper är en bra service till dina boende som ökar sorteringen och miljönyttan.

Se över dina befintliga avtal

Du som idag redan erbjuder fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper i tunnor/kärl behöver innan årsskiftet se över dina befintliga avtal och säkerställa att du från 1 januari 2024 har anlitat någon av Nodras auktoriserade entreprenörer.

Upphandlad entreprenör för insamling av förpackningar och returpapper i underjordsbehållare

Insamling av förpackningar och returpapper i underjordsbehållare kommer inte att ingå i auktorisationssystemet. Du som har fastighet med insamling av returpapper i underjordsbehållare behöver säga upp ditt befintliga avtal så att det upphör att gälla vid årsskiftet. När taxan för tjänsten finns publicerad på vår webbplats senare i höst kan du kontakta vår kundservice för att lägga upp ett abonnemang för hämtningen.

Auktorisationsavtalet

I auktorisationsavtalet framgår de krav som vi ställer på de auktoriserade entreprenörerna. Det avtal som du som fastighetsägare till flerbostadshus upprättar med en auktoriserad entreprenör ska stämma överens de krav som vi ställer i auktorisationsavtalet.

Auktorisationsavtal för förpackningsinsamling flerbostadshus

Auktoriserade entreprenörer

Renall AB
Renall.se
Telefon 011-19 00 00
info@renall.se

PreZero Recycling AB
Prezero.se
Telefon 011-21 83 66
tobias.jedby@prezero.com

Du som är fastighetsägare till flerbostadshus tar själv kontakt med de auktoriserade entreprenörerna.

Fler publiceras löpande

Vi uppdaterar den här nyheten vartefter fler entreprenörerna har blivit auktoriserade. Alla auktoriserade entreprenörer kan du också hitta på följande sida:

Beställ hämtning av avfall i flerbostadshus

Ha gärna en dialog med din nuvarande entreprenör för att höra om de planerar att vara en del av auktorisationssystemet.

Maxtaxa

Vi har beslutat om en maxtaxa som är ett takpris. Det innebär att den avgift som den auktoriserade entreprenören tar ut av dig som fastighetsägare för flerbostadshus inte får överstiga detta takpris. De kan dock debitera fritt kring tjänster som t.ex. städning och tvätt av kärl.

Avgifter och regler

Ekonomisk ersättning för insamlingen av förpackningar

Nodra kommer att få ekonomisk ersättning för den fastighetsnära förpackningsinsamlingen från producenterna som är baserad på en grundhämtning med olika intervaller beroende på typ av förpackning. Vi har beslutat att betala ut den fasta ersättningen per lägenhet och samlokaliserad verksamhet (verksamheter som delar avfallsutrymmen med hushållen i er fastighet) till dig som är fastighetsägare för flerbostadshus. Om du behöver tömning tätare än grundhämtningen kommer ersättningen inte att täcka detta och du står själv för den kostnaden. Tjänster såsom städning och dragväg ingår inte i ersättningen. Observera att ersättningen inte omfattar insamlingen av returpapper.

Din ersättning baseras på antal lägenheter i din fastighet samt antal samlokaliserade verksamheter. Vi återkommer med information om hur du rapporterar in dessa uppgifter till oss.

Vi vet i nuläget inte när och hur vi kommer att betala ut ersättningen för insamlingen av förpackningar. Vi kommer att informera alla fastighetsägare för flerbostadshus så snart vi kan.

Obligatorisk med fastighetsnära insamling av förpackningar från 1 januari 2027.

Regeringen har också beslutat att alla hushåll kunna lämna sina förpackningar av papper, plast, metall, färgat och ofärgat glas till separat fastighetsnära insamling senast den 1 januari 2027.

Du som idag inte erbjuder fastighetsnära insamling av förpackningar behöver så snart som möjligt börja se över din fastighet och planera för hur du ska uppfylla kravet på fastighetsnära insamling av förpackningar från den 1 januari 2027. Det är du som fastighetsägare som väljer hur du löser detta, till exempel kärl på gården, underjordsbehållare eller i miljörum, men vi ställer krav på utformningen av det avfallsutrymme som du väljer. Det är samma arbetsmiljökrav som vi ställer för hämtning av matavfall och restavfall. Om du ska bygga om eller bygga nytt vill vi att du så tidigt som möjligt tar kontakt med oss för mer information, råd och anvisningar.

Ordna avfallsutrymme

Lämna din e-postadress

Vill du ha framtida information riktad till dig som äger eller förvaltar ett flerbostadshus? Lämna gärna din e-postadress nedan.
    Till nyhetslistan

    Dela nyheten: