Invasiva arter – så gör du för att minska spridningen

Publicerad 24 juni 2020 kl 07:47

Det finns vissa växter som ingen vill ha, varken i sin trädgård eller på annan mark. Lupiner kan vara fina att titta på men de är exempel på växter som är invasiva. Det betyder att de saknar naturliga fiender och därför enkelt kan sprida sig och bli väldigt många. Då kan de konkurrera ut många av våra inhemska arter och orsaka problem för den biologiska mångfalden.

Om du upptäcker invasiva främmande arter i din trädgård, ta bort dem så de inte sprids vidare – ju tidigare desto bättre!

Här hittar du en växtlista med bilder: Artfakta.se

Gör så här

  • Se till att få bort hela växten och framför allt de delar som förökar sig – frön och rotdelar. Bäst och enklast när det gäller vissa arter, är om du tar bort dem innan de går i blom.
  • Förpacka växtavfallet i väl förslutna säckar.
  • Samla växtavfallet i väl förslutna, gärna dubbla, säckar. Om du behöver transportera växtavfallet till en Returpunkt, kör aldrig växterna på öppet flak. Då finns det risk att sprida växtdelar till nya platser genom att delar faller av eller blåser iväg.
  • Lämna växtmaterialet i containern för brännbart på någon av våra Returpunkter – aldrig som trädgårdsavfall. Det får absolut inte tippas i skog eller dylikt.
  • Om du har mindre mängd växtavfall kan du förpacka det och slänga i din soptunna för restavfall.

Har du sett parkslide och jätteloka?

Just nu gör kommunen en kartläggning över var parkslide och jätteloka finns. Berätta för kommunen om du hittar parkslide eller jätteloka på kommunägd mark så som parker, naturområden och vägrenar längs vägar som kommunen sköter om. Ta gärna bilder på blommor och blad, ange även adress eller platsbeskrivning så exakt som möjligt.

För varje anmälan som kommer in bestäms art och utbredning, därefter ritas växtens placering in i kommunens kartor och läggs in i en prioriteringsordning för bekämpning. Du får gärna höra av dig även om andra invasiva arter på kommunens mark – såväl växter som djur.

Här kan du rapportera ditt fynd 

Du kan också ringa kontaktcenter 011-15 00 00

Rapportera gärna också in ditt fynd av invasiva arter på den nationella databasen www.invasivaarter.nu

Till nyhetslistan

Dela nyheten: