Nu ska insamlade lastpallar återanvändas

Publicerad 24 mars 2020 kl 08:31

Från och med den 1 april kommer du att kunna sortera lastpallar som ett eget avfallsslag på samtliga Returpunkter. Lastpallarna hämtas sedan av en samarbetspartner och återanvänds precis som de är. Fram till nu har vi sorterat insamlade lastpallar som trä och skickat dem till förbränning på Händelöverket.

– Det är viktigt att vi försöker återanvända så mycket vi bara kan. En lastpall kan användas många gånger innan det är dags att skicka den till förbränning. Med den här enkla åtgärden tar vi ett steg längre i vårt arbete att minska mängden avfall och öka återanvändningen, säger Karin Swärd, utredningsingenjör på Nodra.

Vi kommer att ta emot lastpallarna av typerna helpall, halvpall, engångspall, EUR-pall och pallkragar.

Det är både privatpersoner och företag som kan lämna in använda lastpallar. Kom ihåg att du som företagare alltid måste betala för att lämna avfall på Returpunkterna.

Till nyhetslistan

Dela nyheten: