Läs och tyck till om förslaget till nya avfallsföreskrifter

Publicerad 9 november 2020 kl 15:24

Från och med idag har allmänhet, myndigheter och organisationer möjlighet att tycka till om förslaget till nya avfallsföreskrifter för Norrköpings kommun.

I avfallsföreskrifterna regleras hur avfall ska sorteras, hur kärl och utrymmen ska se ut och skötas samt vilka undantag som finns.

Föreskrifterna reglerar rättigheter och skyldigheter för de tre parterna: fastighetsinnehavare, renhållare (Nodra AB) och tillsynsmyndigheten som är byggnads- och miljöskyddsnämnden.

De nya föreskrifterna är baserade på branschorganisationen Avfall Sveriges nya mall för avfallsföreskrifter.

Samråd 9 november–10 december

Samrådet och utställningen av förslaget till nya föreskrifter pågår från den 9 november till och med den 10 december 2020.

Dokumentet finns att läsa på Norrköpings kommuns webbplats och där finns även uppgifter om hur du kan skicka in eventuella synpunkter.

Förslag till nya avfallsföreskrifter (på norrkoping.se) länk till annan webbplats

Till nyhetslistan

Dela nyheten: