Nodra bygger en grön barriär

Publicerad 18 november 2020 kl 08:46

Vi har nu inlett projektet “Grön barriär” med målet att år 2030 ska reningsverket vara dolt från Norra promenaden och Inre hamnen. Den gröna barriären av träd, buskar och klätterväxter ska också ge ökad upplevelsekvalitet i området och gynna biologisk mångfald.

Nu när staden växer allt närmare Slottshagens reningsverk står vi inför en utmaning att reducera och minimera luktspridningen från vårt avloppsreningsverk. En rad utredningar och avancerade spridningsberäkningar med målet att identifiera våra luktkällor har genomförts. Utifrån dessa utredningar har vi tagit fram ett åtgärdsprogram som vi kommer jobba vidare med under de närmaste åren.

En av åtgärderna är projektet ”Grön barriär” med målet att år 2030 ska reningsverket vara dolt från Norra promenaden och Inre hamnen. Planteringen ska inte bara dölja reningsverket utan också bidra till att ge en ökad upplevelsekvalité i området och en positiv bild av Nodra. Och där valet av träd och buskar kommer leda till en ökad biologisk mångfald i området.

Över tusen träd, buskar och klätterväxter

För att uppnå detta kommer vi nu under hösten börja plantera över tusen träd, buskar och klätterväxter. Planteringens stomme kommer utgöras av ek och björk och kompletteras av fågelbär, vildapel, benved, måbär, stenros, hagtorn, murgröna och kaprifol. På våren kommer också krokus, hyacint och blåstjärnor blomma under träd och buskar.

Till nyhetslistan

Dela nyheten: