Nodra deltar i demokratisamarbete

Publicerad 14 februari 2022 kl 16:50

Internationellt centrum för lokal demokrati, ICLD har beviljat Norrköpings kommun 240 000 kronor för att starta ett samarbete om demokrati med kommunen Bihac i Bosnien Hercegovina.

Tyngdpunkten för partnerskapet med Bihac ligger på återvinning, avfallsminimering, cirkulär ekonomi och minskad nedskräpning. Till att börja med ska det göras en förstudie om fortsatt samarbete inom avfalls- och miljöområdet. Från Norrköping deltar, förutom kommunen, Nodra i projektet. Vår förhoppning på Nodra är att kunna bidra med våra erfarenheter om avfallshantering och avfallsminimering, men också att vi ska kunna lära oss av Bihac.

Norrköpings kommun får kvarts miljon för demokratisamarbete (länk till nyhet på norrkoping.se)

Till nyhetslistan

Dela nyheten: